Klubnyheder

Vores Wild Rabbits

29. oktober 2018, 18.27

Svendborg Basketball Club har i samarbejde med Byhaveskolen i Svendborg startet et basketballhold for børn og unge med fx Downs syndrom, kromosomfejl og autisme.


Wild Rabbits er navnet på det nystartede basketball hold, hvis formål er at give børn og unge med særlige medfødte behov muligheden for at få en god oplevelse med at gå til idræt, hvor de kan deltage på lige fod med deres holdkammerater uanset alder og diagnose.

”Med en diagnose kan det være svært at indgå på lige fod med alle andre børn. Det kan enten være fysiske eller kognitive årsager, der begrænser barnets evne til at indgå i og trives med idræt sammen med børn, der ikke har samme udgangspunkt,” siger Rasmus Klein-Døssing, træner for Wild Rabbits og konsulent på Byhaveskolen.

Rasmus Klein-Døssing har sin daglige gang på Byhaveskolen i Svendborg, der er en kommunal folkeskole for børn med særlige behov. I foråret 2018 sad han med til et informationsmøde i Svendborg Idrætscenter, der havde til formål at skabe samarbejder mellem skoler, institutioner og foreninger i Svendborg, og det var her, at han og Svendborg Basketball Club blev matchet op.

”Jeg sad med til informationsmødet som repræsentant for Svendborg Basketball Club. Da Rasmus kom med forslaget om, at han gerne ville hjælpe børn og unge med særlige behov til at blive idrætsaktive, blev jeg grebet af det og var ikke et sekund i tvivl om, at det skulle vi i Svendborg Basketball Club være en del af,” siger Karin Olsen, formand i Svendborg Basketball Club.

Et særligt hold som du ikke kan takke nej til

Wild Rabbits startede op kort inden sommerferien med et par prøvetræninger, hvor der mødte omkring 30 børn op.

”For at skabe størst mulig opbakning har det hele tiden været formålet at brande holdet som et særligt tilbud – noget man ikke kan takke nej til, da andre foreninger ikke udbyder sådanne hold. Det er også grunden til, at holdet har sit eget navn og eget logo, trods de ’bare’ er et hold på lige fod med alle andre i Svendborg Basketball Club,” fortæller Rasmus Klein-Døssing.

”Brandingen har været med til at folk får øjnene op for behovet og vigtigheden af sådan et tilbud. Det har skabt en opbakning, der har været afgørende for projektets succes,” fortsætter Rasmus Klein-Døssing.

Basketball tilpasses børnene og fællesskabet er i fokus

Holdet betragtes allerede som en succes, da trænerne oplever glade børn, der hver uge ser frem til at indtage basketballbanen sammen med deres holdkammerater.

Men det er ikke kun børnene, der udtrykker deres glæde ved Wild Rabbits.

”En forældre har følelsesladet givet udtryk for, hvor stort det var, at hendes dreng nu endelig kan gå til idræt ligesom sine søskende. Men det er også mere end bare idræt. Ved at gå på et hold bliver børnene en del af et fællesskab – ikke bare på holdet men som en del af en forening,” siger Rasmus Klein-Døssing.

”Netop fællesskabsfølelsen og muligheden for at spejle sig i andre børn med en diagnose er også med til at understrege, at det ikke kun er basket, der kan være ramme for sådan et initiativ. Rammen tilpasses børnene, og derfor er det underordnet, hvilken sport, der dyrkes,” slutter Rasmus Klein-Døssing.

I Wild Rabbits handler det i højere grad om at dyrke glæden, trivslen og fællesskabet og så må spillet tilpasse sig.

Klubnyheder