Generalforsamling 2018 SBBC2015

W1siziisijiwmtkvmtavmtcvmtg3dm12ymjwef9ps0jbtk5fui5wbmcixv0?sha=1655366eac7cfd93

Referat fra generalforsamling i SBBC 2015 den 12.09.2018 i Svendborg Idrætscenter

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1.  Valg af dirigent og referent.

 

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

3.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

4.  Behandling af indkomne forslag.

 

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  • valg af formand eller kasserer
  • valg af suppleant.

b.      valg af bestyrelsesmedlemmer

 

6.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

 

7.  Evt.

 

 

 

 Ad pkt. 1

Dirigent: Kaj Kruse - valgt

Referent: Jørgen Pahl - valgt

 

Ad pkt. 2

Karin Olsen fortalte om det forløbne år. Hvor vi kom til sportsligt kom til slutspillet, hvor vi dog tabte til Værløse, som sluttede med at vinde 1. division.

God trænerstab omkring holdet i den forløbne sæson.

Turneringsmæssigt sker der en strukturændring i den kommende sæson, så den bliver opdelt mellem øst og vest.

Tak til bestyrelsen.

 

Ad pkt. 3

Maybritt Drost gennemgik regnskab.

Godkendt.

 

Ad pkt. 4

Ingen indkomne forslag

 

 

Ad pkt. 5

a)

Valg af kasserer:

Maybritt Drost – modtager genvalg - valgt

 

b)

Valg til bestyrelsen:

Jacob Horstmann – modtager genvalg – valgt

 

c)

Valg af suppleant:

Morten Heide – modtager ikke genvalg

Martin Jensen – opstiller - valgt

 

 

 

Ad pkt. 6

Valg af revisor:

Torben Jensen – valgt

 

Valg af revisorsuppleant:

Inge Hjorth-West – valgt

 

 

Ad pkt. 7

Karin takkede Kaj Kruse for dirigentrollen.

 

 

 

Svendborg, den 12/9-2018