Bestyrelsesmøde 24.04.19

W1siziisijiwmtkvmtavmtcvmtg3dm12ymjwef9ps0jbtk5fui5wbmcixv0?sha=1655366eac7cfd93

Referat af bestyrelsesmøde den 24.04.2019 kl. 17.00

i klublokalet i Idrætshallen

Deltagere: Karin, Anette, Maybritt, David, Jesper, Jørgen og Mauricio

Afbud fra:  Michael, Jesper B og Helena

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
 3. Nyt fra Svendborg Rabbits A/S
 4. Nyt fra SBBC 2015 /ny sæson mv.
 5. Nyt fra Svendborg Coach Academy
 6. Hverdag i klubben – medlemmer, stævner m.v.
 1. Nye tiltag i denne og den kommende sæson - afslutningsfest
 2. Medlemsrekruttering – rabat for resten af sæsonen mv.
 3. HoldSport – hvor langt er vi
 4. Børneattester
 5. Skolernes forårsfestival + Spult Festival 24+25/5-19
 6. Ansøgning til foreningspuljen i DIF – nye midler
 7. Girlpower – sæsonen 2019/2020 officielt samarbejde med Tåsinge Boldklub
 8. Wild Rabbits – sidste nyt for 6/4 – DM i rekruttering m.v.
 9. Sponsorer til SBBC
 10. Nyhedsbrev fx 3-4 gange årligt
 11. Øvrige punkter
 1. Samarbejdsaftale med Svendborg Rabbits
 2. Fundraising – hvad har vi af ønsker og evt beløb? SEAF fonden er ansøgt ultimo marts 2019
 3. Samarbejdsaftale med SMSE 2019/2020
 4. DM U15 H 11-12/5-19
 5. Shooting Camp 2019
 6. Eventuelt
 7. Næste møder (20/5 + 19/6)

111

Mauricio – se pkt. 10

Ad. Pkt. 1

Godkendt

Ad. Pkt. 2

Godkendt

Regnskab som budgetteret

Frem mod næste sæson skal der tages beslutning om 1. div.

Ad. Pkt. 3

Orientering om nyt fra Rabbits. 

Ad. Pkt. 4

Hvis 1. div (SBBC2015) skal fortsætte i den kommende sæson vil det kræve en økonomisk hjælp fra fx Rabbits.

Ad. Pkt.5

Svendborg Coach Academy – bolden tages op i den næste sæson og med ny tovholder.

Ad. Pkt. 6

 1. Afslutningsfest 16/5-19 – indbydelser skal udsendes snarest – betaling via MobilePay – emner til Årets SBBC’er for hver årgang – Karin arbejder med hvad de skal have i erkendtlighed. Anette og David arbejder med den videre planlægning.
 2. Medlemskab for resten af sæsonen.
 3. Holdsport – intet nyt
 4. Børneattester
 5. Skolernes Forårsfestival + Spult Festival 24+25/6  - Forårsfestival er for skolerne og afholdes på udendørsbanen ved Idrætshallen – Spult Festival afholdes på Streetbasket banen ved havnen og vil være for piger.  
 6. Ansøgning til foreningspuljen i DIF – er ansøgt – vi håber på positiv tilbagemelding.
 7. Girlpower – samarbejdet fortsætter i den kommende sæson og bliver endnu mere formaliseret.
 8. Wild Rabbits Cup – super dag for alle deltager – god omtale af dagen fra alle sider. Aftalt at det gentages igen næste år første lørdag i april måned. DM i rekruttering er vi med i – blive afgjort i 2020.
 9. Sponsorer til SBBC – aftale med SEF og OK – Jørgen og Michael taler sammen om synliggørelse af mulighederne for at støtte klubben.
 1. Nyhedsbrev fx 3-4 gange årligt – god ide, det skal være en der tager hånd om opstart – David og Anette.
 2. Medlemsundersøgelse – der er udsendt spørgeskema, og de første svar er kommet. Link til undersøgelsen er udsendt fra William, se det igennem.

Karin skal til møde med Team Danmark på fredag og Svendborg Kommune omkring samarbejdet.

Basketrigsdag – lørdag den 15/6 – hvis du vil med giv besked til Karin.

Ad. Pkt. 7

Samarbejdsaftale med Rabbits udsættes til næste møde

Ad. Pkt. 8

SEAF-fonden er ansøgt – håber på positivt svar.

Opslag om hjælp til fundraising – David taler med Michael om at få det slået op.

Ad. Pkt. 9

Samarbejdsaftale med SMSE 2019/2020. 

Ad. Pkt. 10

DM U15 H – 11.-12. maj - som afholdes her i Svendborg

Mauricio har udarbejdet prospekt/program for weekenden, som han præsenterede for os.

8 hold deltager

En god mulighed for at vise SBBC frem og vi får også mulighed for at reklamere for Shooting Camp.

Vi skal stille arbejdskraft til rådighed til afvikling af weekenden.

Samtidig en god mulighed for at tjene lidt penge til klubben.

 

Ad. Pkt. 11

Shooting Camp 2019 – aftalt at der gives 10% rabat til deltagere i DM U15 Herrer

Tilmeldingerne er så småt begyndt at komme

Ad. Pkt. 12

Lars “Hansted” har spurgt om hjælp til 2 arrangementer – Karin undersøger hvad og hvor mange.

Vi skal hjælpe til Hansted Live igen i år.

Ad. Pkt. 13

Kommende møder 20/5-19 & 19/6-19 alle dage kl. 17.00

Referent

Jørgen Pahl