Bestyrelsesmøde 20.05.19

W1siziisijiwmtkvmtavmtcvmtg3dm12ymjwef9ps0jbtk5fui5wbmcixv0?sha=1655366eac7cfd93

Referat af bestyrelsesmøde den 20.05.2019 kl. 17.00

i klublokalet i Idrætshallen

Deltagere: Michael, Karin, Anette, Maybritt, David, Jørgen og William

Afbud fra:  Jesper B, Jesper M og Helena

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
 3. Nyt fra Svendborg Rabbits A/S
 4. Nyt fra SBBC 2015 /ny sæson mv.
 5. Nyt fra Svendborg Coach Academy
 6. Hverdag i klubben – medlemmer, stævner m.v.
 1. Bemanding/aflønning af opgaver i den nye sæson (Marco/Mauricio/Lucia m.v.)
 2. Nye tiltag i denne og den kommende sæson - afslutningsfest
 3. HoldSport – klargøring til den nye sæson
 4. Skolernes forårsfestival + Spult Festival 24+25/5-19
 5. Børneattester – hvem søger?
 6. Basketrigsdag 15/6 i Fredericia – hvem deltager/Karin er tilmeldt
 7. Ansøgning til foreningspuljen i DIF – nye midler – William har sendt ansøgning
 8. Mændenes motionsdag – skal vi deltage – sendt til den mandlige del af bestyrelsen
 9. Wild Rabbits – DM i rekruttering m.v.
 10. Sponsorer til SBBC – SEF+OK kan der opjusteres og hvem gør det?
 11. Nyhedsbrev feks 3-4 gange årligt – har der været kontakt iht referat?
 1. Samarbejdsaftale med Svendborg Rabbits – udsættes til mødet 19/6, hvor rep. fra Rabbits deltager
 2. Fundraising – hvad har vi af ønsker og evt beløb? SEAF fonden er ansøgt ultimo marts 2019
 3. Samarbejdsaftale med SMSE 2019/2020 udsættes til efter mødet med Rabbits
 4. DM U15 H 11-12/5-19 – evaluering herunder Mauricios rolle
 5. Shooting Camp 2019
 6. Eventuelt
 7. Næste møde (19/6 med Rabbits)

111

Medlemmet i Centrum – spørgeskemaundersøgelse  v/William

57 har besvaret spørgeskemaet

William gennemgik hvad vi kan trække ud af systemet, så det kan give en god inspiration til hvad der kan tages fat på i fremtiden.

Ad. Pkt. 1

Godkendt

Ad. Pkt. 2

Udsættes til næste møde

Ad. Pkt. 3

Kort orientering fra Rabbits

Ad. Pkt. 4

I første omgang er der tilmeldt et hold til næste sæson, men den endelig beslutning afhænger af den kommende samarbejdsaftale, da vi er afhængig af økonomisk hjælp til at have en hold i 1 div.

Beslutning skal tages inden 10/6, da det efter denne dato vil koste en bøde at melde fra efter denne dato. 

Ad. Pkt.5

Andreas Isholm vil gerne være tovholder for Svendborg Coach Academy

Ad. Pkt. 6

 1. Bemanding og aflønning af opgaver i den nye sæson (Marco/Mauricio/Lucia m.v.) – skal undersøges med Udlændingestyrelse hvad reglerne er, så der ikke er nogle der kommer i klemme.
 2. Evaluering af afslutningsfesten – arrangementet forløb super godt – ca. 80 deltagere – aftalt at det gentages næste år.
 3. HoldSport – der skrives at man skal huske at framelde sig, hvis man ikke ønsker at spille i den kommende sæson. Michael opdatere så vi er klar til næste sæson.
 4. Skolernes forårsfestival og Spult Festival 24+25/5 – vi deltager i begge
 5. Børneattester – vi taler med Andreas Isholm om det er under hans ”hat” med Svendborg Coach Academy
 6. Basketrigsdagen 15/6 i Fredericia – Karin deltager, giv besked til Karin hvis du vil deltage.
 7. Ansøgning er sendt – afventer svar.
 8. Mændenes motionsdag – vi vælger ikke at deltage.
 9. Wild Rabbits – DM i rektruttering m.v. – der er aftalt møde den 13/6.
 10. Sponsorer til SBBC – SEF/OK skal vi søge at få mere fokus på.
 1. Nyhedsbrev – David taler med Niller om han evt. kan lave et skriv med jævne mellemrum.
 2. Junior NBA – finale den 14/6 – vi har et hold med.

Ad. Pkt. 7

Send punkter til samarbejdsaftalen til Karin inden næste møde 19/6

Rabbits kommer til næste møde for drøftelse af samarbejdsaftalen.

Ad. Pkt. 8

Fundraising – SEAF fonden er søgt og vi har fået afslag.

Ad. Pkt. 9

Samarbejdsaftale med SMSE 2019/2020 udsættes til efter mødet med Rabbits.

Ad. Pkt. 10

Evaluering af DM U15 – godt arrangement og alle tilbagemeldinger har været positive.

Ad. Pkt. 11

Status er p.t. 46 tilmeldte – sidste frist for tilmelding er den 10/6.

Der er i dag lavet video-opslag på facebook. 

Ad. Pkt. 12

Ingen

Ad. Pkt. 13

Næste møde 19/6-19 kl. 17.00 – med Rabbits

Referent

Jørgen Pahl