Bestyrelsesmøde 18.03.19

W1siziisijiwmtkvmtavmtcvmtg3dm12ymjwef9ps0jbtk5fui5wbmcixv0?sha=1655366eac7cfd93

Referat af bestyrelsesmøde den 18.03.2019 kl. 17.00

i klublokalet i Idrætshallen

Deltagere: Karin, Anette, Maybritt, David, Jesper, Jørgen, Michael, Jesper B. samt praktikanterne Martin og Mads. 

Afbud fra:  Helena

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
 3. Nyt fra Svendborg Rabbits A/S
 4. Nyt fra SBBC 2015 /ny sæson mv.
 5. Nyt fra Svendborg Coach Academy
 6. Hverdag i klubben – medlemmer, stævner m.v.
 1. Nye tiltag i denne og den kommende sæson
 2. Medlemsrekruttering – rabat for resten af sæsonen mv.
 3. HoldSport – hvor langt er vi
 4. SBBC’s forældreforening
 5. Ansøgning til foreningspuljen i DIF – nye midler
 6. Girlpower – nu i TV – sæsonen 2019/2020
 7. Wild Rabbits – fondsansøgninger mv. – Wild Rabbits Cup 6/4-19
 8. Sponsorer til SBBC
 9. Nyhedsbrev fx 3-4 gange årligt
 1. Samarbejdsaftale med Svendborg Rabbits
 2. Fundraising – hvad har vi af ønsker og evt beløb?
 3. DM U15 H+D 11-12/5-19
 4. Shooting Camp 2019
 5. Eventuelt
 6. Næste møde

111

Indlæg fra Mads og Martin

Deres praktikperiode er nu udløbet.

Der har været ca 100 deltager til Jr.NBA i marts måned. 

Tilbagemeldingerne har været positive, dog ønske om at det bliver meldt tidligere ud næste gang.

Vi har allerede fået et par nye medlemmer efter Jr.NBA, så det er dejligt.

BørneBasketSvendborg

Der er nedsat en bestyrelse med 5 medlemmer. 

Aftale med Rantzausminde Skole er på plads, og der arbejdes videre med mulig opstart i Tved Skole, som afventer deres endelige beslutning.

Ad. Pkt. 1

Godkendt

Ad. Pkt. 2

Udsat til næste møde

Ad. Pkt. 3

Orientering om nyt fra Rabbits. 

Ad. Pkt. 4

SBBC 2015 mangler 2 kampe i denne sæson.

SBBC 2015 - der skal tænkes på økonomien i den kommende sæson. Skal tænkes ind i samarbejdsaftalen med Rabbits.

Ad. Pkt.5

Svendborg Coach Academy – der er ikke så meget nyt.

Der skal pustes nyt liv i det i den kommende sæson.

Ad. Pkt. 6

 1. Nye tiltag – aftalt at der bestilles ”Postkort”
 2. Medlemskab for resten af sæsonen til nedsat/gratis kontingent. Michael prøver at skrive til de forskellige trænere for at høre hvor længe de forventer at træne, inden vi melder det ud.
 3. Holdsport – der er kun nogle få der ikke har betalt kontingent.
 4. Sbbc’s forældreforening – droppes.
 5. Foreningspuljen – ansøgning til DIF – der udfærdiges ansøgning til dette år.
 6. Girlpower – super start og omtale.
 1. Wild Rabbits – Der afholdes cup den 6/4-19 hvor der kommer to andre klubber på besøg.
 2. Sponsorer i SBBC – skal måske også tænkes ind i den nye samarbejdsaftale med Rabbits
 3. Nyhedsbrev – der tænkes over det til næste møde, så må hver især komme med input.
 4. Børneattest – forventes at være klar til primo maj måned.
 5. Michael prøver at skabe kontakt til en SSP-konsulent, med henblik på hvordan SBBC kan være en ”aktiv” spiller i at få de unge drejet i den rigtige retning.
 6. Forårsfestival og SPULT-festival – afholdes på udendørsbanen ved Idrætshallen - afholdes 24.-25. maj
 7. Ansøgt om at komme med i sommerferie-aktivitet i Svendborg Kommune.

Ad. Pkt. 7

Som tidligere drøftet skal samarbejdsaftalen være med udspecificeret. 

Karin arbejder med et udkast

Ad. Pkt. 8

Der skal findes mere konkrete projekter før der kan søges.

Ad. Pkt. 9

Samarbejdsaftale med SMSE 2019/2020 – de er interesseret i at fortsætte, hvilket vi også er, så der laves et udkast til en mere formel aftale. 

Ad. Pkt. 10

DM U15 H – 11.-12. maj – der forventes at kommer 8 hold. 

Da piger/damer alene er hold fra Sjælland, så forventes det at denne del flyttes til en klub på Sjælland.

Vi skal stille arbejdskraft m.v. til rådighed ifm. DM

Ad. Pkt. 11

Shooting Camp 2019 – tilmelding er nu åbnet – på førstedagen var der 5 tilmeldinger.

Ad. Pkt. 12

DBBF – pris ?

Ad. Pkt. 13

Kommende møder 24/4-19 & 20/5-19 & 19/6-19 alle dage kl. 17.00

Referent

Jørgen Pahl