Bestyrelsesmøde 12.08.19

W1siziisijiwmtkvmtavmtcvmtg3dm12ymjwef9ps0jbtk5fui5wbmcixv0?sha=1655366eac7cfd93
Referat

Referat af bestyrelsesmøde den 12.08.2019 kl. 17.00

i klublokalet i Idrætshallen

Deltagere: Michael, Karin, Anette, Maybritt, David, Jesper, Jørgen, Helena og Mauricio 

Afbud fra:  Jesper B

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
 3. Nyt fra Svendborg Rabbits A/S
 4. Nyt fra SBBC 2015 /ny sæson mv – opsamling på mødet den 19/6 med Rabbits
 5. Generalforsamling (16/9) – på valg, dirigent, underholdning m.v.
 6. Hverdag i klubben – medlemmer, stævner m.v.
 1. Bemanding/aflønning af opgaver i den nye sæson (Mauricio har fået arbejds- og opholdstill.)
 2. Nye tiltag i denne og den kommende sæson – kiosk ved alle hjemmekampe i Gymnasiehallen, fællesspisning
 3. HoldSport – klargøring til den nye sæson
 4. Fastsættelse af kontingentsatser for den kommende sæson
 5. Børneattester – hvem søger
 6. Ansøgning til foreningspuljen i DIF – nye midler – William har sendt ansøgning
 7. Wild Rabbits – DM i rekruttering m.v.
 8. Sponsorer til SBBC – SEF+OK kan der opjusteres og hvem gør det? Andre muligheder?
 9. Nyhedsbrev feks 3-4 gange årligt – har det været kontakt iht referat?
 1. Samarbejdsaftale med Svendborg Rabbits
 2. Fundraising – hvad har vi af ønsker og evt beløb? 
 3. Samarbejdsaftale med SMSE 2019/2020
 4. Opsummering Shooting Camp 2019
 5. Opsummering Hansted Live 2019
 6. Eventuelt
 7. Næste møde 

111

Mauricio

Opholds- og arbejdstilladelse er på plads, og han glæder sig til det fremtidige samarbejde med og for SBBC.

Her er, som alle ved, glad for at være i Svendborg.

Hans mål er at være så meget i hallen som muligt, som support for trænerne og forældre har en at henvende sig til, ligesom de enkelte spillere altid kan gå til Mauricio.

Mauricio arbejder på turneringer for de forskellige hold, så der også tages højde for transport for de yngste spillere.

Han har desuden sået forskellige frø for at få forskellige samlinger i Svendborg.

Mauricio vil fremover være med i starten af hvert bestyrelsesmøde, så han kan give en status.

Ad. Pkt. 1

Godkendt

Ad. Pkt. 2

Regnskab indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Ad. Pkt. 3

Kort nyt fra Svendborg Rabbits 

Ad. Pkt. 4

SBBC vil stadig står for 1. division – Marco er træner og der er afsat 3 træninger ugentlige træninger 

Ad. Pkt. 5

Hvordan får vi flere til at deltage i generalforsamlingen?

Torben Jensen har sagt OK til dirigentstokken.

Karin laver opslag om generalforsamlingen – den 16/9

Følgende er på valg:

Karin – modtager genvalg

Anette – modtager genvalg

Michael - ?

Nye kandidater skal være velkommen.

Ad. Pkt. 6

a) Se notat øverst. 

b) Mauricio har mange gode forslag til den nye sæson. Træningstider er faldet på plads.

c) Hold Sport er klar til den nye sæson med nye kontingentsatser 

d) Kontingent for den kommende sæson er vedtaget

e) Mauricio søger relevante børneattester

f) William spørges, da vi ikke har hørt noget

g) Wild Rabbits starter op igen i den nye sæson, nu også med et dansehold.

h) Vigtigt at nye medlemmer modtager oplysninger om muligheder for at støtte klubben

i) David tager en snak med Niller om muligheder – samlet opslag/opslag fra hvert hold.

Afslutningsfest/sommerfest var en succes, så den søges gentaget næste år.

Ad. Pkt. 7

Udsat til første møde efter generalforsamlingen.

Ad. Pkt. 8

Heidi har søgt Tom’s, hvor der er ansøgningsfrist ultimo august.

Ad. Pkt. 9

Karin holder møde med SMSE fredag, den 16/8 – omkring U17

Ad. Pkt. 10

Shooting Camp 2019 godt ud med antal deltagere og det økonomiske resultat er godt, så det giver tilskud til klubben.

Alle deltagere har været meget tilfredse med hele forløbet. 

Ad. Pkt. 11

Hansted Live – det gik godt, og vi hjælper gerne næste gang.

Der laves evaluering sammen med Hansted i denne uge

Ad. Pkt. 12

Intet

Ad. Pkt. 13

Møde før generalforsamlingen den 16/9-19 kl. 17.00 og generalforsamlingen starter kl. 19.00

Referent

Jørgen Pahl