Bestyrelsesmøde 11.11.19

W1siziisijiwmtkvmtavmtcvmtg3dm12ymjwef9ps0jbtk5fui5wbmcixv0?sha=1655366eac7cfd93
Referat

Referat af bestyrelsesmøde den 11.11.2019 kl. 17.00

i klublokalet i Idrætshallen

Deltagere: Bettina, Karin, Anette, Maybritt, David, Jørgen og Mauricio 

Afbud fra:  Jesper

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
 3. Nyt fra Svendborg Rabbits A/S
 4. Alkohol-ryge-snus-stof politik
 5. Nedsættelse af relevante udvalg – Holdspot, Kommunikation, webshop fundraising osv.
 6. Hverdag i klubben – medlemmer, stævninger
 7. Klubudviklingskursus – info m.v.
 8. Fundraising – hvad har vi af ønsker og evt. beløb
 9. Samarbejdsaftale med Rabbits
 10. Eventuelt
 11. Næste møder

Mauricio:

Situationen omkring benyttes af gymnasiehallen. Vi mener det skal løses i fællesskab med gymnasiet, så det ikke er os alene, hver gang der er noget.

Stor kampdag den 30/11 og 14/12, hvor der er flere kampe i hallen samme dag, herunder også en Rabbitskamp.

Mulig landsholdstræning i Svendborg i løbet af december.

Junior NBA – tirsdag den 18/2-20

Wild Rabbits Cup 21/3-20 i Svendborg.

Grandprix turnering for u11 og u15 sidst i april 2020 som afslutning på sæsonen

DM U15 i Svendborg ligeledes i april 2020 

U13 - Lukas har været træner, men der er uklarheder omkring økonomien fra sidste sæson hvor han var inde over 1. div. Hvilke aftaler og hvem der har indgået dem er noget uklare. Aftalt møde med Lukas og Troels for at få afklaret situationen. 

Der afholdes møde med U17-drenge, som p.t. er på efterskole, og deres forældre, for at fortælle om Svendborg Sports Akademi og mulighed for basket og studie.

Omdrejningspunktet for fremtiden er et bedre samarbejde og kommunikation mellem Rabbits og SBBC.

Der arbejdes på om det er muligt med en international basketturnering i Svendborg i løbet af sommeren.

Ad. Pkt. 1

Godkendt

Ad. Pkt. 2

Regnskab gennemgået og godkendt

Ad. Pkt. 3

Kort nyt fra Svendborg Rabbits 

Ad. Pkt. 4

Alkohol-ryge-snus-stof politik  -  vi undersøger om vi kan ”låne” noget fra en anden klub, som vi kan bruge som grundlag for at vi kan lave en politik.

Ad. Pkt. 5

Nedsættelse af udvalg:

HoldSport – Michael

Webshop –  enighed om at det er en god ide – Karin taler med Martin om det er noget for ham, og Bettina vil gerne hjælpe med bestilling og det praktiske. 

Ønske om fokus på kommunikation – evt. nedsættelse af udvalg som har fokus på dette.

Fundraising – Anette er tovholder på projektet, og søger på at finde kandidater.

Ad. Pkt. 6

Der har i dag været afholdt møde med Svendborg Gymnasium omkring benyttelse af Gymnasiehallen – konklusionen blev at der skal udfærdiges en ny kontrakt, da den nuværende stammer tilbage fra hallens opførelse.

Se tillige under øverste punkt - Mauricio

Ad. Pkt. 7

Klubudvikling – vi er godt i gang.

David ønsker at trække sig de næste gange.

Ad. Pkt. 8

Fundraising – ønsker om nye møbler til klublokale i idrætshallen.

Ad. Pkt. 9

Samarbejdsaftale med Rabbits – udkast udfærdiget – Jørgen sender udkastet til Troels og Poul

Ad. Pkt. 10

Intet

Ad. Pkt. 11

Næste møde mandag den 20/1-20 kl. 17.00

Referent

Jørgen Pahl