Bestyrelsesmøde 04.02.19

W1siziisijiwmtkvmtavmtcvmtg3dm12ymjwef9ps0jbtk5fui5wbmcixv0?sha=1655366eac7cfd93

Referat af bestyrelsesmøde den 04.02.2019 kl. 17.00

i klublokalet i Idrætshallen

Deltagere: Karin, Anette, Maybritt, David, Jesper, Jørgen, Michael, Jesper B., William samt praktikanterne Martin og Mads. 

Afbud fra:  Helena

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 03.12.2018
 2. Gennemgang og godkendelse af regnskab – v/Maybritt
 3. Nyt fra Svendborg Rabbits A/S – v/Jørgen
 4. Nyt fra SBBC 2015
 5. Nyt fra Svendborg Coach Academy
 6. Hverdag i klubben – medlemmer, stævner m.v.
 1. Nye tiltag i denne og den kommende sæson
 2. Medhjælperfes i Rabbits-regi
 3. Holdsport – hvor langt er vi
 4. SBBC’s forældreforening
 5. Ansøgning til foreningspuljen i DIF – ikke flere midler i 2018
 6. Girlpower
 7. Wild Rabbits – fondsansøgninger mv.
 8. Jr. NBA skoleturnering i samarbejde med Rabbits (febr.-marts) – 4-5 klasse
 9. Praktikant 1/2 - 15/3 2019
 1. Samarbejdsaftale med Svendborg Rabbits
 2. Fundraising – hvad har vi af ønsker ?
 3. Eventuelt
 4. Næste møde

Ad. Pkt. 1

Godkendt

Ad. Pkt. 2

Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Ad. Pkt. 3

Orientering om nyt fra Rabbits. 

Ad. Pkt. 4

SBBC 2015 ikke meget nyt at berette.

Ad. Pkt.5

Svendborg Coach Academy

Der har været en lille træner-rokade, da en træner er stoppet, og Marco har taget over.

The Svendborg Way skal gøres færdig.

Der skal tænkes en anden løsning til coach af trænere fra næste sæson, da William ønsker at drosle ned næste sæson.

3 hold har været med til Lundaspielen.

Ad. Pkt. 6

 1. Team Danmark aftale – møde i løbet af de kommende uger.

Camp 2019 er så småt under forberedelse

Familiebasket – startet i det små om torsdagen efter Wild Rabbits.

 1. Medhjælperfest i Rabbits er for dem der hjælper ved Rabbits-kampe.

En mulighed kunne være noget kun for SBBC – bestyrelse og hjælpere – eventuelt som afslutningsfest. Anette og David vil arbejdet videre med dette evt. i samarbejde med andre.

 1. Holdsport skal gerne mere i brug i forhold til trænere og holdledere.

Skal tages op med trænere for at få det i brug. Evt. i samarbejde med Andreas, som er ved at have det godt inde under huden.

 1. Intet
 1. Foreningspuljen i DIF – her fik vi ikke noget udbytte i 2018, så vi prøver igen i 2019
 2. 20 piger har været ind over Girlpower siden start i oktober.

Vi søger at holde noget afslutning for dem, nu hvor deres fodboldsæson starter.

 1. 8 medlemmer på nuværende tidspunkt- og der er nogle flere i pipelinen.

Der bliver afholdt et CUP-stævne sammen med 4 andre klubber her i Svendborg i april måned. 

 1. Jr. NBA – skoleturnering for 5. årgang – ligger i skoletiden i år (marts måned) med håb om at der er flere der deltager i år.
 2. Praktikanter – Martin og Mads præsentation af BørneBasketFonden i Svendborg.

Vi skal have flere unge til at stifte bekendtskab med basket. Basket skal komme til de unge og vil søge samarbejde med skoler m.v.

Det skal være en selvstændig klub med egen økonomi.

Når det bliver for gamle til BørneBasket er målet at nogle ønsker at fortsætte i SBBC.

Muligt event til Rabbits-kamp den 4/3 hvor der er fokus på BørneBasketSvendborg

Ad. Pkt. 7

Samarbejdsaftale skal genforhandles og skal være mere specifik. 

1 div. skal tænkes ind i samarbejdsaftalen.

Der bør måske udfærdiges 2 aftaler en for SBBC og en for SBBC2015. Vi bliver nød til at have for øje, at det at have et 1. div. hold er rigtig dyrt for klubben.

Deadline 1. maj med udkast til hvad der skal med i den kommende aftale.

Ad. Pkt. 8

Fundraising – Inge og Tom har tilbudt sig, hvilket vi gerne vil tage imod.

De skal have besked om, hvilke ønsker vi har, så de kan søge mere specifikt.

Forslag sendes til Anette senest 8/2, så vil hun formidle det videre.

Ad. Pkt. 9

Forslag til ekstra indtægter – afholdelse af halbal?

Boligmesse – det er stadig ledige pladser på hjælperskemaet – meld ind til Anette.

Stats- og dommerbord – stats er der rimeligt styr på, dommerbord skal strammes op, da det kommer for sent ud.

Folder/guide til kampafvikling i idrætshallen og gymnasiehallen.

Ad. Pkt. 10

Næste møde 18/3-19 kl. 17.00

og mødet i april er planlagt til 24/4-19 kl. 17.00

Referent

Jørgen Pahl