Klubben indkalder hermed til generalforsamling i Svendborg Basketball Club og SBBC 2015.

Generalforsamlingen foregår onsdag, den 6/9 kl. 19.00 i klublokalet i Svendborg Idrætshal.

Dagsorden iht vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

    a: valg af formand

   b: valg af bestyrelsesmedlemmer

   c: valg af suppleant

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen i Svendborg Basketball Club afholdes generalforsamling i SBBC 2015.

Vi håber at rigtig mange af jer møder op denne aften så i kan være med til at sætte holdet til den nye sæson.

Når det officielle program er slut er der mulighed for at  møde vores nye mand, William Bond, og høre lidt om hans forestående arbejde i klubben.

Pbv

Karin Olsen

Formand