Nyhedsarkiv

sbbc jubi

  • Registrer

Klubben indkalder hermed til generalforsamling i Svendborg Basketball Club og SBBC 2015.

Generalforsamlingen foregår onsdag, den 6/9 kl. 19.00 i klublokalet i Svendborg Idrætshal.

Dagsorden iht vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

    a: valg af formand

   b: valg af bestyrelsesmedlemmer

   c: valg af suppleant

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen i Svendborg Basketball Club afholdes generalforsamling i SBBC 2015.

Vi håber at rigtig mange af jer møder op denne aften så i kan være med til at sætte holdet til den nye sæson.

Når det officielle program er slut er der mulighed for at  møde vores nye mand, William Bond, og høre lidt om hans forestående arbejde i klubben.

Pbv

Karin Olsen

Formand

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk