Idrætspolitik i høring og referat fra bestyrelsesmøde

Forslaget til Svendborg Kommunes Idrætspolitik 2017 - 2022 har nu været til udtalelse i Svendborg Idræts Samvirke, Folkeoplysningsudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og kulturudvalget og er herfra videresendt til offentlig høring uden yderligere kommentarer fra de tre udvalg.
Høringsfasen udløber den 17, juni 2016.

Nyt referat fra Svendborg Idræts Samvirkes bestyrelsesmøde den 19. maj 2016

Læs mere på:

www.sis-svendborg.dk