Der skal fra klubben lyde en stor tak til alle, der har hjulpet til ved messen i Svendborg Idrætscenter.

Det er en fornøjelse at have sådan nogle som jer i vores klub.

På bestyrelsens vegne

Karin Olsen