I lighed med sidste år indkalder vi de forskellige hold til forældremøder.

Her er der mulighed for at hilse på repræsentanter fra bestyrelsen, trænere og holdledere.

Det er ganske uforpligtende at møde op men for trænere m.v. er det altid dejligt med stor

opbakning.

Børnene får sedler med hjem og vi forsøger at afvikle møderne på deres træningsdage.