Da vi er nødsaget til at få valgt en ny revisor, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling mandag,

den 10. august kl. 18.30 i klublokalet i Idrætshallen.

Eneste punkt på dagsordenen er valg af revisor.

Bestyrelsen i SBBC