Det er nu ved at være sæson for at tilmelde sig de åbne landsholdssamlinger

der er i Vest.

I kan se hold, steder m.v. på www. basket.dk

Betalingen for disse samlinger er egenbetaling.