Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag, den 3. september 2014 kl. 19.00 i klublokalet i Svendborg Idrætscenter.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Vel mødt.....

Bestyrelsen i Svendborg Basketball Club