Tak til alle deltagere på dette års Shooting Camp, og tak til de mange
forældre der har sendt deres børn afsted til det Sydfynske.

I har alle sammen været med til at gøre campen til en succes, og vi håber på
at se jer alle igen næste år!

En stor tak skal der også lyde til både trænere samt de mange frivillige
hjælpere, der alle har ydet en stor indsats. Uden jeres hjælp havde sådan et
arrangement ikke været muligt.

Hvis du har lyst til at se lidt billeder eller lidt video fra campen, kan du klikke på de 2 links herunder:

Link til video på Youtube - Tak til Martin Jensen for flot arbejde

Link til Svendborg Shooting Camp på Facebook

Vi ønsker alle en god sommer!

Med venlig hilsen,

Svendborg Basketball Club