Til alle brugere af Svendborg Idrætscenter.

Som bekendt er byggeriet af SG huset nu i fuld gang. Det er planen, at det nye gymnastikhus vil stå færdig i sommeren 2013.
Byggeriet giver en række udfordringer - bl.a. i forhold til parkering. Vi ved godt, at de nuværende parkeringsforhold ved centeret ikke er optimale, men vi må alligevel sammen få det bedste ud af situationen.
Vi vil derfor stærkt opfordre til, at man kun parkerer på de områder, hvor der er skiltet med det, så man respekterer, at det er en byggeplads i øjeblikket. Vi har bl.a. desværre set eksempler på folk, som trodser alle skilte, fjerner byggehegn, kører på stier o.s.v. for at komme så tæt på hallerne som muligt.

 


Desværre har vi også oplevet en del gange, at der er personer, som uretmæssigt parkerer på de fire opmærkede handicap p-pladser med det resultat, at handicappede har skullet gå eller køre endnu længere for at komme ind i hallerne.
Dette er selvfølgelig stærkt utilfredsstillende, og det har medført, at Svendborg Kommune nu desværre ser sig nødsaget til at regulere disse pladser med parkeringsbøder, hvis man holder ulovligt parkeret.
Denne mail er derfor en venlig opfordring til, at alle fremover respekterer de skilte, som der er opstillet. I den sammenhæng kan det nævnes, at boldbanen på modsatte side af Ryttervej nu bliver opgraderet endnu mere, så man også kan parkere her i byggefasen.
Jeg håber, at I vil videresende denne mail til alle jeres trænere, ledere o.s.v., så alle medlemmer kan blive orienteret. På forhånd tak.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Med venlig hilsen

Jan Damgaard
Centerleder
Svendborg Idrætscenter
Tlf. 62 23 50 54