Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen onsdag, den 6/9-2017
I beretningen på sidste års generalforsamling fremgik det at vi bruger rigtig meget krudt på at få vores
spillere til at melde sig ind og betale kontingent dette til trods for at vi har et udmærket tilmeldingssystem
på vores hjemmeside. Vi har forsøgt os med at udarbejde yderligere info, der er delt ud og vist på
hjemmesider, facebooksider, personligt fremmøde i hallerne (enten Morten eller Jørgen) når de forskellige
hold træner, inddragelse af trænere osv. Det har givet lidt men vi er stadig af den overbevisning at der kan
hentes flere medlemmer ind i folden. Derfor er vi også rigtig godt tilfreds med at Inge Westh har tilbudt sin
assistance med at få flere til at melde sig ind både ved egen tilstedeværelse til træningerne men også i
samarbejde med trænere og holdledere på de forskellige hold. Det kan oplyses at vi i 2016 har været 220
medlemmer og det er første gang i flere år at vi oplever en tilbagegang (2015 225).
Vi i bestyrelsen har i mange år haft en målsætning om at nå 250 medlemmer og måske det bliver i 2017 vi
rammer den ved Inges og fælles hjælp……

Vi har i den forgangne sæson tilbudt træning for alle aldersgrupper lige fra Nano til Motionister så der er
rig mulighed for alle at finde et hold, der passer til en. Vi har stadig ikke for mange piger men det lysner
dog lidt i den yngste afdeling hos Mogens og Co. – spændende om de kan få nogle flere med og holde ved
op i gennem rækkerne. Dameholdet med lidt unge piger har kunne melde om 12-15 engagerede spillere,
der mødes 1 gang om ugen og har det sjovt og holdet fortsætter også i den nye sæson, hvilket vi er rigtig
glade for. Tak til Tina Moritzen som har været den store igangsætter og holdets træner.
Som noget nyt har man i år kunne spille basketball for 0-3 klasse på Thurø Skole. Skolen har deltaget i SFO
basketball i Børnebasket Fond regi og det var en god oplevelse så god at de efterfølgende har tilbudt os at
være en del af SFO tiden på skolen. Det betyder at der blev spillet basketball fra 15.30-16.30 om tirsdagene
– noget der fortsætter i den nye sæson også. Vi har også gennemført basketball i Børnebasketfond regi i
Tåsingeskolen, hvor både afdeling Sundhøj og afdeling Lundby har haft glæde af vores dygtige og
engagerede trænere. De ønsker at udbygge samarbejdet med os så vi skal også til Tåsinge i den nye sæson.
Vestre Skoles SFO har ”bestilt” 2 x 12 ugers træningsforløb, hvor eleverne bliver fulgt til hallen for at træne
og spille basketball af skolens lærere – et initiativ vi fra klubbens side hilser meget velkommen og hører ind
under kommunens ”Boost den åbne skole” kampagne.

Bestyrelsen har længe haft et stort ønske om at gøre noget mere for vores trænere idet vi har mange gode
kræfter i vores klub. Derfor har vi besluttet at ansætte en trænerkonsulent, der som sin fornemste opgave
har trænernes trivsel og udvikling at tage vare på. Han hedder William Bond og er startet pr. 15/8-2017.
William er af personlige årsager desværre forhindret i at deltage i dagens generalforsamling . Vi byder
William velkommen i klubben og ser frem til et godt samarbejde.

De frivillige i Svendborg Basketball Club fortjener også et par ord med på vejen……. I er simpelthen
fantastiske og nogle vi altid kan regne med. Det gør det bare lidt lettere at få hjulene til at snurre rundt i en
forening som vores – tusind tak til alle jer, der altid stiller op ……..

Vi har afholdt skoleturnering, Shooting Camp, stævner, arbejdet på festivaler, messe og meget andet. Disse
indtægter gør at vi kan tilbyde vores trænere lidt for deres store arbejde og de mange timer de ligger i
klubben. Vi vil gerne have de bedste trænere fordi det giver den bedste træning og derfor skal de også
behandles ordentligt – det er i øvrigt også her William kommer ind i billedet.

Vi skal på dette års generalforsamling sige farvel og forhåbentlig på gensyn til Kim Jensen, der er på valg og
ikke ønsker at genopstille. Der skal lyde en stor tak til dig for dit arbejde i bestyrelsen og vi håber på at du
stadig vil være en del af det uundværlige netværk vi er så heldige at have i SBBC.

Til en af sæsonens sidste ligakampe blev årets ”SBBCér” udnævnt og i år faldt valget på Maybritt Drost, der
i mange år har varetaget kassererfunktionen med stor omhu samt været den eneste i bestyrelsen med
basketball erfaring – vi håber alle at Maybritt tager mange år endnu på posten idet vi altid er sikre på at
regnskabet er i trygge hænder. Hun vil i øvrigt fremlægge et fornuftigt regnskab lidt senere.

Som noget nyt har vi indledt et samarbejde med Svendborg Medie- og Sports Efterskole til den kommende
sæson. Det betyder at vi hjælper med det, der ligger udenfor banen og Antonio Porta og Mauricio Chicola
tager sig af alt det, der sker inde på banen. Det betyder at vi har meldt et fælles hold til i U17
landsdækkende i SBBC regi, hvor de fleste af spillerne kommer fra skolens basketball linje suppleret op
med egne talenter. Det bliver spændende at se, hvordan det samarbejde kommer til at forløbe.

Igen i år har vi haft et godt samarbejde med Svendborg Rabbits, der har hjulpet os med trænere til vores
hold og via arbejdet omkring afvikling af ligakampene med efterfølgende sammenkomster, fester osv. er
med til at alle føler sig som en del af ”familien”. Tak for det og vi glæder os allerede til den nye sæson.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft selv om vi ikke altid er
enige om alting og bølgerne kan gå højt så er det forskellighed, der gør stærk.

Husk – ingen kan alt, alle kan lidt, sammen kan vi det hele……..
Svendborg, den 6/9-2017
Karin Olsen
Formand