Referat af bestyrelsesmøde den 21.03.2017 kl. 17.30 i Klublokalet i Idrætshallen
Deltagere: Maybritt, Kim, Karin, Morten, Anette og Jørgen
Afbud fra: Inge
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 06.02.2017
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Nyt fra Rabbits
4. Klubsituationen p.t. – og i 2017/18
5. Fordeling af opgaver m.v.
Medlemmer – Frivillige – Turnering – Indtægtsgivende arrangementer -- Økonomi (Maybritt)
– Alt andet (Karin)
6. Nyt fra SBBC 2015
7. Børnebasketfonden/SFO basket
8. Shooting Camp 2017
9. Jubilæum 2018 / 60 år
10. Næste møde
11. Eventuelt
Ad. Pkt. 1
Godkendt
Ad. Pkt. 2
Godkendt
Ad. Pkt. 3
Orientering om hvad der sker i Rabbits.
Karin og Troels har været til Ligamøde, hvor Karin fik lov til at fortælle om klublivet i Svendborg.
Samarbejdsaftale med Rabbits – vi har ikke fået nogen tilbagemelding fra Rabbits på den
fremsendte aftale.
Fællesmøde med Rabbits’ bestyrelse når sæsonen er slut samt inden den nye sæson begynder.
Ad. Pkt. 4
Klubsituationen:
Sportskoordinator emne – Karin giver vedkommende et ring.Træner 1.div – den røde tråd gennem klubben
Muligt samarbejde med Svendborg Medie- og Sportsefterskole om kommende U19 hold og
deltagelse i landsdækkende turnering
Hjemly får ny lærer/baskettræner til det kommende skoleår – mulighed for samarbejde ?
Basketrigsdag i Odense den 10/6
Dialogmøde i Vejen omkring U14 og yngre årgange den 8/5
Ad. Pkt.5
Medlemmer – Morten og Jørgen
Frivillige – Anette
Turnering
Sponsorater/indtægtsgivende arrangementer – Kim
Indtægtsgivende arrangementer – Anette og Inge
Økonomi – Maybritt
Alt andet - Karin
Frivillige:
Frivillighedsbrochure udfærdiges
Indtægtsgivende arrangementer:
Danmark Dejligst: 12/8 – vi ”trækker” os fra arrangementet
Hansted Live: 27 – 29/7
Shooting Camp: 2 – 6/7
Spillegilde og Loppemarked: under overvejelse.
Økonomi:
Sponsorat med Fynske Bank genforhandlet.
Søg talentpuljen i SIS
Andet:
Rep.møde i Svendborg Idrætshal den 22/3
Sportsfestival afholdes den 17/6
Der er søgt haltimer for den kommende sæson – herunder et par timer i Midtbyhallen.Ad.pkt. 6
SBBC 2015 er med i slutspillet
Ad. Pkt. 7
Børnebasket/SFO – 3 forløb i gang på Tåsingeskolen
Ørstedskolen i Rudkøbing er interesseret – drøftes med Børnebasketfonden.
Odense har haft stor succes med opstart af børnebasket
Den 28/3 afholdes BOOST DEN ÅBNE SKOLE i Borgerforeningen – hvor vi deltager sammen med
Børnebasketfonden
Ad. Pkt. 8
Shooting Camp 2017 afholdes i perioden 2/7 – 6/7
Trænere er på plads
Prisen for at deltage fastsættes til 1.599 kr.
Ad. Pkt. 9
60-års jubilæum i august 2018 – dagen skal planlægges.
Idrætshallen er booket til den 25/8-2018 – hele dagen.
Ad. Pkt. 10
Næste møde 26/4 kl. 17.00 i klublokalet i Idrætshallen
Ad. Pkt. 11
Eventuelt
Referent
Jørgen Pahl