Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 21.03.2017 kl. 17.30 i Klublokalet i Idrætshallen
Deltagere: Maybritt, Kim, Karin, Morten, Anette og Jørgen
Afbud fra: Inge
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 06.02.2017
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Nyt fra Rabbits
4. Klubsituationen p.t. – og i 2017/18
5. Fordeling af opgaver m.v.
Medlemmer – Frivillige – Turnering – Indtægtsgivende arrangementer -- Økonomi (Maybritt)
– Alt andet (Karin)
6. Nyt fra SBBC 2015
7. Børnebasketfonden/SFO basket
8. Shooting Camp 2017
9. Jubilæum 2018 / 60 år
10. Næste møde
11. Eventuelt
Ad. Pkt. 1
Godkendt
Ad. Pkt. 2
Godkendt
Ad. Pkt. 3
Orientering om hvad der sker i Rabbits.
Karin og Troels har været til Ligamøde, hvor Karin fik lov til at fortælle om klublivet i Svendborg.
Samarbejdsaftale med Rabbits – vi har ikke fået nogen tilbagemelding fra Rabbits på den
fremsendte aftale.
Fællesmøde med Rabbits’ bestyrelse når sæsonen er slut samt inden den nye sæson begynder.
Ad. Pkt. 4
Klubsituationen:
Sportskoordinator emne – Karin giver vedkommende et ring.Træner 1.div – den røde tråd gennem klubben
Muligt samarbejde med Svendborg Medie- og Sportsefterskole om kommende U19 hold og
deltagelse i landsdækkende turnering
Hjemly får ny lærer/baskettræner til det kommende skoleår – mulighed for samarbejde ?
Basketrigsdag i Odense den 10/6
Dialogmøde i Vejen omkring U14 og yngre årgange den 8/5
Ad. Pkt.5
Medlemmer – Morten og Jørgen
Frivillige – Anette
Turnering
Sponsorater/indtægtsgivende arrangementer – Kim
Indtægtsgivende arrangementer – Anette og Inge
Økonomi – Maybritt
Alt andet - Karin
Frivillige:
Frivillighedsbrochure udfærdiges
Indtægtsgivende arrangementer:
Danmark Dejligst: 12/8 – vi ”trækker” os fra arrangementet
Hansted Live: 27 – 29/7
Shooting Camp: 2 – 6/7
Spillegilde og Loppemarked: under overvejelse.
Økonomi:
Sponsorat med Fynske Bank genforhandlet.
Søg talentpuljen i SIS
Andet:
Rep.møde i Svendborg Idrætshal den 22/3
Sportsfestival afholdes den 17/6
Der er søgt haltimer for den kommende sæson – herunder et par timer i Midtbyhallen.Ad.pkt. 6
SBBC 2015 er med i slutspillet
Ad. Pkt. 7
Børnebasket/SFO – 3 forløb i gang på Tåsingeskolen
Ørstedskolen i Rudkøbing er interesseret – drøftes med Børnebasketfonden.
Odense har haft stor succes med opstart af børnebasket
Den 28/3 afholdes BOOST DEN ÅBNE SKOLE i Borgerforeningen – hvor vi deltager sammen med
Børnebasketfonden
Ad. Pkt. 8
Shooting Camp 2017 afholdes i perioden 2/7 – 6/7
Trænere er på plads
Prisen for at deltage fastsættes til 1.599 kr.
Ad. Pkt. 9
60-års jubilæum i august 2018 – dagen skal planlægges.
Idrætshallen er booket til den 25/8-2018 – hele dagen.
Ad. Pkt. 10
Næste møde 26/4 kl. 17.00 i klublokalet i Idrætshallen
Ad. Pkt. 11
Eventuelt
Referent
Jørgen Pahl

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk