Referat af bestyrelsesmøde den 03.01.2017 kl. 17.30 i klublokalet i Idrætshallen
Deltagere: Karin, Maybritt, Morten, Kim, Anette, Lars og Jørgen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 22.11.2016
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Nyt fra Rabbits
4. Klubsituationen p.t. – hold, manglende trænere, tøj m.m.
5. Fordeling af opgaver m.v. – nye fokuspunkter?
Medlemmer – Frivillige – Turnering – Indtægtsgivende arrangementer -- Økonomi (Maybritt)
– Alt andet (Karin)
6. Nyt fra SBBC 2015
7. Børnebasketfonden/SFO basket
8. Skoleturnering
9. Næste møde
10. Eventuelt
Ad. Pkt. 1
Godkendt
Ad. Pkt. 2
Godkendt.
Vi er opmærksom på, at økonomien om nogle år kan give udfordringer, når/hvis udlodningsmidler
bortfalder/ophører.
Kontingentbetaling – stadig et fokuspunkt med at få alle til at melde sig ind og betale kontingent.
Ad. Pkt. 3
Sæsonen er godt i gang.
Ny bestyrelse er godt i gang med arbejdet.
Kim har haft input fra SBBC med omkring kampafvikling m.v.
Forslag til fællesmøde mellem Rabbits og SBBC
Ad. Pkt. 4
Træner- og talentmiljø drøftet.
Ønske om en ”rød tråd” i klubben.
U19/3.div – Darious Moten er stoppet som træner. Kristian Johns Nielsen og Søren Greve har taget
over.
U10/U12 – afholdt møde mellem trænere, forældre samt Karin.
Der skal ses på aftale med Rabbits omkring trænerhjælp i SBBC
Axel Jelle er afsted med et U14-hold til Lundaspelen i Sverige 2. – 5. januar 2017
Tre er tilmeldt FIBA-statistikkursus der afholdes i Horsens den 28. januar 2017
Nyt spilletøj til U10/12 – reklametryk ?
Ad. Pkt.5
Medlemmer – Morten og Jørgen
Frivillige – Anette
Turnering (dommer + dommerbord) – Lars
Sponsorater/indtægtsgivende arrangementer – Kim
Indtægtsgivende arrangementer – Anette og Inge
Økonomi – Maybritt
Morten og Karin har deltaget i infomøde omkring Heartland Festival 2017 – dog primært for
foreninger i Faaborg-Midtfyn kommune, så vi må se.
Danmark Dejligst – afholdes måske ??
Hansted Live - ??
Hjælp med opstilling og nedtagning til messe i februar.
Ad.pkt. 6
Sæsonen er startet - ny træner godt i gang
Anton har ønsket at rejse hjem efter ½ år – har tillige været tilknytte Rabbits
Ad. Pkt. 7
Der er afholdt møde med Tåsingeskolen omkring opstart af børnebasket, og der starter 3
hold/forløb i løbet af de kommende par måneder. 2 på Sundhøjafdelingen og 1 på
Lundbyafdelingen.
Vestre Skole og Rantzausminde Skole har vi i kikkerten til kommende forløb.
Børnebasketfonden er blandt de nominerede til Årets Idrætspris der overrækkes i Herning den 7/1
2017 – Karin deltager.
Ad. Pkt. 8
Skoleturnering afholdes i januar/februar måned – dato endnu ikke endelig fastsat.
Ad. Pkt. 9
Næste møde mandag, den 6. februar 2017 kl. 17.30 i klublokalet i Idrætshallen.
Ad. Pkt. 10
Eventuelt
Referent
Jørgen Pahl