Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 03.01.2017 kl. 17.30 i klublokalet i Idrætshallen
Deltagere: Karin, Maybritt, Morten, Kim, Anette, Lars og Jørgen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 22.11.2016
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Nyt fra Rabbits
4. Klubsituationen p.t. – hold, manglende trænere, tøj m.m.
5. Fordeling af opgaver m.v. – nye fokuspunkter?
Medlemmer – Frivillige – Turnering – Indtægtsgivende arrangementer -- Økonomi (Maybritt)
– Alt andet (Karin)
6. Nyt fra SBBC 2015
7. Børnebasketfonden/SFO basket
8. Skoleturnering
9. Næste møde
10. Eventuelt
Ad. Pkt. 1
Godkendt
Ad. Pkt. 2
Godkendt.
Vi er opmærksom på, at økonomien om nogle år kan give udfordringer, når/hvis udlodningsmidler
bortfalder/ophører.
Kontingentbetaling – stadig et fokuspunkt med at få alle til at melde sig ind og betale kontingent.
Ad. Pkt. 3
Sæsonen er godt i gang.
Ny bestyrelse er godt i gang med arbejdet.
Kim har haft input fra SBBC med omkring kampafvikling m.v.
Forslag til fællesmøde mellem Rabbits og SBBC
Ad. Pkt. 4
Træner- og talentmiljø drøftet.
Ønske om en ”rød tråd” i klubben.
U19/3.div – Darious Moten er stoppet som træner. Kristian Johns Nielsen og Søren Greve har taget
over.
U10/U12 – afholdt møde mellem trænere, forældre samt Karin.
Der skal ses på aftale med Rabbits omkring trænerhjælp i SBBC
Axel Jelle er afsted med et U14-hold til Lundaspelen i Sverige 2. – 5. januar 2017
Tre er tilmeldt FIBA-statistikkursus der afholdes i Horsens den 28. januar 2017
Nyt spilletøj til U10/12 – reklametryk ?
Ad. Pkt.5
Medlemmer – Morten og Jørgen
Frivillige – Anette
Turnering (dommer + dommerbord) – Lars
Sponsorater/indtægtsgivende arrangementer – Kim
Indtægtsgivende arrangementer – Anette og Inge
Økonomi – Maybritt
Morten og Karin har deltaget i infomøde omkring Heartland Festival 2017 – dog primært for
foreninger i Faaborg-Midtfyn kommune, så vi må se.
Danmark Dejligst – afholdes måske ??
Hansted Live - ??
Hjælp med opstilling og nedtagning til messe i februar.
Ad.pkt. 6
Sæsonen er startet - ny træner godt i gang
Anton har ønsket at rejse hjem efter ½ år – har tillige været tilknytte Rabbits
Ad. Pkt. 7
Der er afholdt møde med Tåsingeskolen omkring opstart af børnebasket, og der starter 3
hold/forløb i løbet af de kommende par måneder. 2 på Sundhøjafdelingen og 1 på
Lundbyafdelingen.
Vestre Skole og Rantzausminde Skole har vi i kikkerten til kommende forløb.
Børnebasketfonden er blandt de nominerede til Årets Idrætspris der overrækkes i Herning den 7/1
2017 – Karin deltager.
Ad. Pkt. 8
Skoleturnering afholdes i januar/februar måned – dato endnu ikke endelig fastsat.
Ad. Pkt. 9
Næste møde mandag, den 6. februar 2017 kl. 17.30 i klublokalet i Idrætshallen.
Ad. Pkt. 10
Eventuelt
Referent
Jørgen Pahl

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk