Referat af bestyrelsesmøde den 22.11.2016 kl. 18.00 i klublokalet i Idrætshallen
Deltagere: Karin, Maybritt, Morten, Kim, Anette, Jørgen og Inge
Afbud: Lars
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 05.10.2016
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Nyt fra Rabbits
4. Klubsituationen p.t. – hold, manglende trænere, tøj m.m. samt gennemgang af
velkomstbrochure.
5. Fordeling af opgaver m.v. – nye fokuspunkter?
Medlemmer – Frivillige – Turnering – Indtægtsgivende arrangementer -- Økonomi (Maybritt)
– Alt andet (Karin)
6. Nyt fra SBBC 2015
7. Børnebasketfonden/SFO basket
8. Skoleturnering
9. Næste møde
10. Eventuelt
Ad. Pkt. 1
Godkendt
Ad. Pkt. 2
Godkendt
Loppemarked har givet en indtægt på ca 3.000 kr.
Kontingentbetaling – kæmper med at få alle til at melde sig ind i klubben
Ad. Pkt. 3
De har afholdt 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, så der nogle der med for første
gang.
Sæsonen er godt i gang.
Ad. Pkt. 4
Træner- og talentmiljø drøftet.
Træneruddannelse af udl.spillere.
Samtidig ønskeligt med flere trænere
Ønske om en ”rød tråd” i klubben.
Ad. Pkt.5
Lars – udfærdige liste over dommere + niveau (hvad må de dømme)
Arrangementer:
Spillegilde 30/11 i Egense Forsamlingshus
Juleafslutning 15/12 i Gymnasiehallen
Deltagelse i infomøde vedr. Heartland Festival 2017
Ad.pkt. 6
Sæsonen er startet - ny træner godt i gang
P.t. vundet 1 kamp
Ad. Pkt. 7
Der afholdes møde med Tåsingeskolen den 29/11 omkring opstart af børnebasket.
Børnebasketfonden er blandt de nominerede til Årets Idrætspris der overrækkes i Herning den 7/1
2017
Ad. Pkt. 8
Skoleturnering afholdes i januar/februar måned – dato endnu ikke endelig fastsat.
Ad. Pkt. 9
Næste møde tirsdag den 3. januar 2017 kl. 17.30
Ad. Pkt. 10
Eventuelt
Referent
Jørgen Pahl