Referat af bestyrelsesmøde den 5.10.2016 kl. 17.00 i Gymnasiehallen
Deltagere: Karin, Maybritt, Morten, Kim, Anette, Lars, Jørgen og Inge
Afbud: Ingen
1. Konstituering SBBC og SBBC 2015
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 05.09.2016 (generalforsamlingen)
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab
4. Klubsituationen p.t. – hold, manglende trænere, tøj m.m. samt gennemgang af
velkomstbrochure.
5. Arbejdsplan for den kommende sæson herunder mødeafvikling m.v.
Medlemmer (Jørgen og Morten) – Frivillige (Anette og Inge) – Turnering (Niels) –
Indtægtsgivende arrangementer (Kim) – Lars -- Økonomi (Maybritt) – Alt andet (Karin)
6. Nyt fra SBBC 2015
7. Nyt fra Svendborg Rabbits – arbejdsplan for ungdomshold til ligakampe mv.
8. Skoleturnering
9. Næste møde
10. Eventuelt
Ad. Pkt. 1
SBBC:
Karin Olsen – formand
Morten Heide – næstformand
Maybritt Drost – kasserer
Kim Jensen – SBBC’s repræsentant i Rabbit’s bestyrelse
Anette Iglemose
Lars Schier Christiansen
Jørgen Pahl
Inge West – suppleant
SBBC 2015:
Karin Olsen
Morten Heide
Maybritt Drost
Jacob Horstmann
Ad. Pkt. 2
Referat godkendt for såvel SBBC som SBBC 2015.
Ad. Pkt. 3
Regnskab godkendt.
Mangler betaling fra Indian Summer – er efterfølgende kommet.
Fra politisk hold er der forslag om ændring af hallejen – men dette er endnu ikke vedtaget, så vi
ved ikke hvad der sker.
Ad. Pkt. 4
Dommerliste – Lars vil udarbejde en dommerliste. Vi skal så vidt muligt benytte egne uddannede
dommere til hjemlige grandprix-turneringer og kampe.
Velkomstbrochure sættes i trykken når det sidste er tilrettet.
Kørsel til udekampe – ved unge spillere, skal man have haft kørekort i mindst 1 år, inden man må
være chauffør for spillere.
Træning af ungdomshold – der skal gerne være en rød tråd.
Hjælp ved ligakampe: Dommerbord, stats (U19/3.div), fejedrenge (U14), oprydning (U16/U17)
Ad. Pkt.5
Niels – turneringsleder
Lars – dommer/dommerbord/trænere
Morten og Jørgen – medlemmer
Anette og Inge – frivillige
Kim – indtægtsgivende arrangementer
Maybritt - økonomi
Karin – alt andet
Ad.pkt. 6
Sæsonen er startet - ny træner godt i gang.
Ad. Pkt. 7
Rabbits afholder generalforsamling den 13/10
Der sker udskiftning i bestyrelsen, da der er nogle der stopper
Hjælpere til ligakampe skal have nogle ens trøjer
Ad. Pkt. 8
Skoleturnering afholdes i januar måned – dato endnu ikke endelig fastsat.
Ad. Pkt. 9
Næste møde tirsdag den 22. november 16 kl. 18.00 i Idrætshallen.
Ad. Pkt. 10
Der afholdes loppemarked i Gymnasiehallen den 12. november kl. 11-14
og spillegilde den 30. november kl. 18.30 i Egense Forsamlingshus.
Referent
Jørgen Pahl