kl. 18.00 i Svendborg Idrætscenter

Deltagere: Karin Olsen, Maybritt Drost, Jørgen Pahl, Kim Jensen, Niels Christiansen, Morten Heide, Anette Iglemose, Nina Olsen, Inge West

Afbud: Ingen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
3. Klubsituationen p.t. samt 2016/2017 – hold, manglende trænere, tøj m.m.
4. Nyt fra grupperne:
Medlemmer (Jørgen+Morten) – Frivillige (Anette+Inge) – Turnering (Niels) – Indtægtsgivende arrangementer (Nina+Kim) – Økonomi (Maybritt) – Alt andet (Karin).
5. Nyt fra SBBC 2015
6. Nyt fra Svendborg Rabbits
7. Shooting Camp 2016
8. Næste møde
9. Eventuelt

Ad. Pkt. 1
Referat godkendt og underskrevet.

Ad. Pkt. 2
Regnskabet gennemgået.
Tilgodehavende fra Indian Summer 2015 er endnu ikke modtaget.
Svar på ansøgning om udbetaling fra spillepulje ved SKAT kommer den 1. juli 2016
Forventningerne til regnskabet for 2015/16 er at det lige kommer til at løbe rundt.

Desuden vedtaget at der skal 2 personer der skal godkende betalinger. Aftalt at det er Maybritt og Jørgen i forening. Maybritt tager kontakt til Fynske Bank, så det praktiske kan komme på plads.

Ad. Pkt. 3
Trænere for den kommende sæson 2016/17:
U6/U8 Jacob Horstmann
U14 Alex Jelle (+Marinus)
U16 Jens Thygesen (+Darious)
U19/3.div Lars Schier
Piger/damer Lars Schier ?

Der mangler endnu aftale om trænere til:
Nano
U10/U12
1. div.

Drøftet mulighederne i forhold til Rabbits og hjælp fra dem med trænere m.v.

SFO-basket, netop startet på Thurø Skole med 50 børn i en 6-ugers periode. Jens og Jonas er trænere.

Spørgeskema-undersøgelse igangsat, der kommer efterfølgende en rapport som vi kan arbejde videre med.

Studenter-basket, drøftet muligheden for træning med ”klippekort-betaling” i gymnasiehallen. Inge taler med Anders om det er noget for ham at stå for.

Ad. Pkt 4.
Morten og Jørgen:
Vi kobler os på superuddannelsesweekenden den 3. & 4. september. Smart-basket-træneruddannelse i 4 moduler, som afvikles i denne weekend.

Der skal til den kommende sæson findes en anden løsning på opfølgning af medlemmer, og at de tilmelder sig.

Anette og Inge:
Loppemarked afholdt med lille overskud – forventes gentaget.
Danmark Dejligst – afholdes den 13/8 i Christiansminde hvor vi skal stille med 15-20 frivillige. Der vil desuden være mulighed for en bod (det undersøges hvad vi må sælge).

Niller:
Turneringsmæssigt er året overstået.
U16 vandt guld i deres række. U14 blev nummer 7.

Kim og Nina:
Mulighed for at ansøge SEF Fond undersøges.

Karin:
Svendborg Sportsfestival afholdes 18/6-16 kl. 10-14 hvor vi er med.

Idrætspolitikken – udkast er ved at være på plads.

Vi siger NEJ TAK til NBA3X

11/6-16 Basket-rigsdag i Fredericia

7/6-16 Idrætsfest i Rottefælden

Ad. Pkt.5
Det har været en fornuftig sæson, og et godt tiltag med et hold i 1. div.
Når man bliver 23 år kan man ikke have dobbeltlicens.

Ad. Pkt. 6
Kim fortalte nyt fra Rabbits.
Der arbejdes med fremtidsplaner og visioner, både på kort sigt og på lang sigt.
Det forventes at der indgåes aftale med 2 unge spillere om Talentakademi, hvor de bor på Rantzausminde Efterskole, går på gymnasiet og træner med Rabbits / 1. div.

Der indkaldes til fællesmøde med bestyrelsen i Rabbits.

Ad. Pkt. 7
Shooting Camp 2016 i perioden 26/6 – 30/6.
Tilmeldingen er godt i gang.

Ad. Pkt. 8
Næste møde onsdag den 1. juni kl. 18.00 med spisning i gymnasiehallen.

Referent
Jørgen Pahl