Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni kl. 18.30 – Åvangen 23, Kirkeby

Deltagere: Karin, Maybritt, Jørgen P., Nina, Kim, Jacob
Afbud: Jørgen Kjær, Morten Heide og Niels

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Sidste nyt fra formanden
4. SFO Basket
5. Klubsituationen p.t. – kommende sæson
6. Anskaffelser
7. Indtægtsgivende arrangementer: OK, Support El, Klubliv, Lageroptælling ultimo Maj andet.
8. Shooting Camp 2015
9. Næste møde
10. Sidste nyt fra Svendborg Rabbits – medhjælperfest 26.6
11. Eventuelt

Ad. Pkt. 1
Referat godkendt og underskrevet – sendes til Niels Kruse til hjemmesiden.

Ad. Pkt. 2
Regnskab udsat.

Ad. Pkt. 3
Karin og Maybritt har deltaget i Basketrigsdag i Nyborg. Der kommer et nyt basketkoncept der hedder Smaartbasket der i grove træk går ud på aldersrelateret træning. Kurser vil blive udbudt, når konceptet tages i brug. Det er ikke nyt – det har været undervejs de sidste 4 år.
Der var meget snak om dommerens rolle i grandprix stævnerne. Man søger at simplificere børnereglerne således at de ikke fortolkes så forskelligt som nu.
Grandprixstævner varsles minimum 14 dage før.
Egenbetaling til ungdomslandsholdet blev drøftet på rigsdagen. Vi har pt. en aktuel landsholdsspiller, som vi har vurderet skal have tilskuddet.
Svendborg har stillet et forslag på basketrigsdagen om at Svendborg skulle have dispensation til 1.div. Dette blev nedstemt.
Wildcard blev også drøftet – men faldt også til jorden.
Der kigges på at lave en klub i klubben og vi skal hurtigst mulig høre om der er spilleropbakning der committer sig til at spille 1. division. Spillerne indkaldes til møde så hurtigt som muligt.

”1-2-3 Nu” af Jesper Wung-sung skal filmatiseres af Regnar Grasten – handlingen skal foregå i basket regi – Karin og Jacob har haft møde omkring filmsetup’et – der skal filmes her og hedde Odense et og andet….det er en overraskelse. Varighed 5 uger i oktober/november.
Der er udsendt et skriv om visionsprojekt Svendborg Idrætscenter og der er nedsat 4 udvalg, der arbejder videre.
Vi har fået en henvendelse fra Game angående den verdensomspændende turne NBA, der anløber Odense. De skal bruge nogle frivillige – vi takker nej da det ikke ligger i Svendborg. Vi kan nævne det for Rabbits, hvor det måske kunne være en god ide at profilere dem.

Ad. Pkt 4.
Udsat til næste møde.

Ad. Pkt.5
Se pkt. 3.

Ad. Pkt. 6
Intet nyt der presser sig på.

Ad. Pkt. 7
Vi har modtaget det bestilte materiale fra Klubliv Danmark til uddeling.
Vi har fået penge fra OK.
Lageroptælling ved lokal erhvervsdrivende er faktureret.
Jacob er blevet forespurgt om vil ville være interesseret i at lægge arme og ben til en koncert på havnefest arrangeret af Den blå Gård, Kammerateriet og Crazy Daisy. – evt. være medarrangør.
Vi har besluttet at vi ikke vil være medarrangør men kun bidrage med x antal hjælpere.
Afregning med SupportEnergi finder sted 1. februar.
Oprydning 1. maj er overstået.

Ad. Pkt. 8
Shooting Camp er lukket med 90 deltagere.
Der er styr på tøjet til campen.
Føtex har varslet stigning på 10,00 kr. pr. couvert – men vi har forhandlet os fremt til samme pris som sidste år – altså ingen stigning – mod at de får nogle fribilletter ved Rabbits. Karin taler med Troels. Gevinster / Præmier undersøges.

Ad. Pkt. 9
Generalforsamlingen den 21. august kl. 17.00 i Gymnasiehallen med grill.

Ad. Pkt. 10
Supporterne har fået ny formand – David Jørgensen.
Rantzausminde Efterskole starter op med 7-10 elever på basketlinien.
Birk Koldegaard bliver fuldtidsansat på Rantzausminde Efterskole.
Eleverne bliver fuldgyldige medlemmer ved SBBC.
Det forlyder sig, at der er generalforsamling i Rabbits før turneringsstart.

Ad. Pkt. 11
Intet.

Referent
Nina Olsen

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk