Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 19. Maj 2015 kl. 18.30 Svendborg Idrætscenter.

Deltagere: Karin, Maybritt, Jørgen P., Nina, Morten, Kim, Niels
Afbud: Jørgen Kjær og Jacob Horstmann.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Sidste nyt fra formanden
4. SFO Basket
5. Klubsituationen p.t. – kommende sæson
6. Anskaffelser – printer med kopi og scan muligheder ca. 1.000,00 kr.
7. Indtægtsgivende arrangementer: OK, Support El, Klubliv, Lageroptælling ultimo Maj andet.
8. Shooting Camp 2015
9. Næste møde
10. Sidste nyt fra Svendborg Rabbits – tilbud om sponsorfest
11. Eventuelt

Ad. Pkt. 1
Referat godkendt og underskrevet – sendes til Niels Kruse til hjemmesiden.

Ad. Pkt. 2
Regnskab godkendt.

Ad. Pkt. 3
Intet nyt fra formanden.

Ad. Pkt. 4
Ikke noget nyt fra Laulund vedrørende SFO basket – udsat til næste møde.

Ad. Pkt.5
Karin har søgt om tid via PlanBook, Vi skal nå til enighed med SH om fordeling af haltid.
SH er ude af SG-Huset. Der skal også deles timer i Midtby hallen. Bordtennis er på vej ud.
Karin har søgt alle mandag og onsdagstimerne i hallen. SH kunne ikke få placeret deres timer der nogen steder. Der er søgt om yderligere haltid til Rabbits da de skal op på et højere antal træningstimer.
Arnar er sendt hjem med et tilbud til den kommende sæson.
Vi vil opleve afgang fra de unge trænere der skal videre – og tilgang eller tilbagevenden fra tidligere kapaciteter.
Vi skal have fulgt op på indmelding af microbasketspillere – evt. udarbejde en pjece der udleveres første gang de deltager at de kan få lov at prøvetræne – herefter skal forældrene til tasterne og få meldt deres børn ind. Vi har stadig for mange gratister.
Dette gælder også de unge motionister der har trænet om onsdagen – der er ingen basket i den kommende sæson – hvis ikke de melder sig ind. Prøvetræningsperioden er til fulde indfriet.

Vi har også betalt bøder for ikke at stille op til kampe – er der ikke deltagere nok må klubben overveje om vi skal trække holdet/holdene. Vi har ikke råd til at have disse udgifter.

Ad. Pkt. 6
Der kigges på en god printer med duplex og i farve.
Bolde er et stort problem – de forsvinder fra hallen – nogle låner dem og afleverer dem ikke tilbage hvilket betyder at vi ikke har ret stort antal til evt. ligakampe.

Ad. Pkt. 7
Vi er nu oprettet på Klubliv Danmark – vi skal rekvireret nogle trykte brochurer til at uddele af – det materiale der ligger tilgængeligt på deres hjemmeside er kun til brug for hjemmeside,facebook m.m. Nina downloader materialet og fremsender det til Kruse til vores hjemmeside.

Lageroptælling ved lokal erhvervsdrivende den 29. maj har Niels styr på.

Kim finder ud af hvornår der er udbetaling fra SupportEnergi. Der er 84 El og 3 gas.
Der arbejdes på SupportEnergi via Erhverv også.

Ad. Pkt. 8
Shooting Camp prospekt er oversat.
Tilmeldingerne er godt i gang.

Ad. Pkt. 9
Næste møde 24.6 kl. 18.30
Generalforsamlingen den 21. august kl. 17.00. Hvor vides endnu ikke – med evt. grill
Karin tjekker om Gymnasiehallen er ledig.

Ad. Pkt. 10
Intet nyt – afbud fra Jacob Horstmann.

Referent
Nina Olsen

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk