Referat af bestyrelsesmøde den 14. April 2015 kl. 18.30 Svendborg Idrætscenter.

Deltagere: Karin, Maybritt, Jørgen P., Nina, Morten, Kim, Niels og Jacob.
Afbud: Jørgen Kjær

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
Kontingenter – manglende betaling.
3. Sidste nyt fra formanden bl.a. årets SBBC’er – hvem og hvornår
4. SFO Basket – sidste nyt…..
5. Klubsituationen p.t. stævner, turnering, trænere herunder benyttelse af spiller m.v.
6. Anskaffelser – bolde til den nye sæson, oprydning/rengøring
7. Indtægtsgivende arrangementer, sponsorer m.v.
8. Shooting Camp 2015
9. Sæsonen 2015/16 – fokuspunkter……
10. Næste møde evt. fastlæggelse af møder resten af sæsonen
11. Sidste nyt fra Svendborg Rabbits, herunder kampafvikling m.v.
12. Eventuelt

Ad. Pkt. 1
Referat godkendt og underskrevet – sendes til Niels Kruse til hjemmesiden.

Ad. Pkt. 2
Regnskab udsættes til næste møde.
Der er udloddet 2 x gavekort på kr. 250,00 blandt de indmeldte spillere. Initiativet er taget, da der er en hel del der spiller basket, men ikke er indmeldte dvs. ej heller har betalt kontingent.

Ad. Pkt. 3
Der skal findes en anden revisor til godkendelse af regnskabet.
Generalforsamlingen foreslås afholdt 21. august kl. 17.00 i Gymnasiehallen efterfulgt af spisning.
May-Britt Drost kontakter FKS Revision Thurø.
Der er enighed om at årets SBBC’er skal være Lærke Thomsen fra U-16 piger – hun hædres ved næste hjemmekamp.

Ad. Pkt. 4
Karin har fundet en pulje penge i SIS regi – og har informeret Jens Laulund der skal arrangere noget ang. SFO-basket uden om kommunen.

Ad. Pkt.5
Vi er ved at slutte af for sæsonen – der mangler kun 3 kampe i skrivende stund.
Niels Christiansen skriver til forbundet om evaluering af grandprixstævne.
Alle trænere indkaldes til en aften ”frit fra leveren” en evaluering på sæsonen der gik m.v.

Ad.pkt. 6
Rabbits forestår rengøring af klublokale.

Ad. Pkt. 7
DGI har lavet en aftale med Dankort udstederne på samme måde som Energisupport fra Sydfyns Elforsyning. Tjek www.klublivdanmark.dk – hvis vi melder os til som klub – så får klubben x antal kroner når dankortet anvendes i en af de butikker der er tilmeldte.
May-britt melder SBBC til.
Kim oplyste sidste status på EnergiSupport. Vi har på nuværende tidspunkt 83 medlemmer, der støtter os via dette.
Når den nye sæson starter, stiles der mod at der er ryddet op i butikken i forhallen, så der kan være tøjudsalg.
Vi har oprydning den 1. maj på torvet – Martin Steen og Anette fra U-14 står for dette.
Lageroptælling ved lokal erhvervsdrivende. Der skal bruges 10-12 stykker.

Ad. Pkt. 8
Shooting Camp prospekt oversættes til engelsk på opfordring af Antonio Porta.
Tilmeldingerne er godt i gang.

Ad. Pkt. 9
Fokuspunkter i den nye sæson er økonomi og trænere.

Ad. Pkt. 10
Næste møde 19.5. kl. 18.30 og 24.6 kl. 18.30.

Referent
Nina Olsen