Referat af bestyrelsesmøde den 3. marts 2015 kl. 19.00 Svendborg Idrætscenter.

Deltagere: Karin, Maybritt, Jørgen P., Nina, Morten, Kim, Jørgen
Afbud: Niels og Jacob.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
Kontingenter – manglende betaling.
3. Sidste nyt fra formanden
4. SFO Basket – sidste nyt…..
5. Klubsituationen p.t. stævner, turnering, trænere m.v.
6. Anskaffelser – bolde til den nye sæson, oprydning/rengøring
7. Indtægtsgivende arrangementer, sponsorer m.v.
8. Shooting Camp 2015
9. Sæsonen 2015/16 – fokuspunkter……
10. Næste møde evt. fastlæggelse af møder resten af sæsonen
11. Sidste nyt fra Svendborg Rabbits, herunder kampafvikling m.v.
12. Eventuelt

Ad. Pkt. 1
Referat godkendt og underskrevet – sendes til Niels Kruse til hjemmesiden.

Ad. Pkt. 2
Regnskabet godkendt.

Ad. Pkt. 3
Der er ny måde at søge timer på i Svendborg idrætscenter – Interbook – formanden er eneste der indtil videre kan komme på og booke – Indtil der er skabt fortrolighed med dette program er det kun formanden der har adgang.
Vi takker nej til invitation om at stille arrangement til rådighed på Kammerateriet Frederiksøen 1. og 2. maj – grundet det er store konfirmationsweekend.
Svendborg Life ved SG har henvendt sig om vi ønskede at deltage i et projekt. Vi takker nej da vi ikke har ressourcer til det.
Sommerferie aktiviteter 2 dage i uge 28 til kr. 90,00 pr time – Karin spørger 2. division eller u-19.
Karin deltager i repræsentantskabsmødet den 16. marts.
Jørgen Kjær deltager i møde omkring Danmarks bedste idrætscenter den 10. marts.

Ad. Pkt. 4
Intet nyt.

Ad. Pkt.5
Vi har i dag haft besøg af Birk Koldegaard fra basketlinien fra Rantzausminde Efterskole, der gav en kort information omkring opbygningen af en ny basketlinie på denne efterskole fra efter sommerferien. Det er en win win situation for klubben og Porta skal være den bærende kraft på skolen.

Bestyrelsen vil ikke have, at der er personer der træner (udover prøvetræningstiden) og spiller kamp medmindre de er indmeldte i klubben. Dette er et ufravigeligt krav, og kan ikke omgås.

De ting der bliver besluttet i bestyrelsesregi skal overholdes og bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt, hvis der er divergerende opfattelser af, hvad der er rigtig og forkert, så forventes der, at man drøfter problemstillinger internt i bestyrelsen og ikke med spillere og andet godtfolk.

Ad.pkt. 6
Intet nyt.
Lars Schier har fået bevilget et net med 6’er bolde til pigerne.

Ad. Pkt. 7
Vi kan sende et god stor regning afsted til Messearrangøren og lidt ekstra oveni for ekstra assistance fredag.
Lotteri videregivet til Anette der finder ud af om det er noget.

74 tilmeldt til SupportEnergi El og 3 support Energi gas.
Kim tager kontakt til Sydfyns El-forsyning for at få noget materiale til tryk på t-shirts vedr. SupportEnergi – og materiale/logo til hjemmesiden.
OK har rettet henvendelse til Maybritt – de ønsker at komme til en snak om fremtidig samarbejde.
Festarrangement – temafest evt.

Ad. Pkt. 8
Porta en del af Shooting Camp 2015 – en kæmpe overraskelse på vej – glæder os til at præsentere udenlandske profiler. Porta har mange gode ideer til camp afvikling – vi glæder os til ny inspiration.

Ad. Pkt. 9
Fokuspunkt – Arnar sæson 2015 / 2016.

Ad. Pkt. 10
Næste møder 14.4.2015 kl. 18.30 og 19.5. kl. 18.30

Ad. Pkt. 11
Gitte Madsen udtrådt af bestyrelsen.
Repræsentant i rabbitsbestyrelsen Jacob Horstmann var fraværende.

Referent
Nina Olsen