Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 6. Januar 2015 kl. 18.30 Svendborg Idrætscenter.

Deltagere: Karin, Maybritt, Niels, Jørgen P., Nina, Morten, Kim, Jacob, Jørgen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
Kontingenter – manglende betaling.
3. Skoleturnering
4. SFO Basket – sidste nyt…..
5. Klubsituationen p.t. stævner, turnering, trænere m.v.
6. Anskaffelser – bolde til den nye sæson, oprydning/rengøring
7. Indtægtsgivende arrangementer, sponsorer m.v.
8. Shooting Camp 2015
9. Sæsonen 2015/16 – fokuspunkter……
10. Næste møde evt. fastlæggelse af møder resten af sæsonen
11. Sidste nyt fra Svendborg Rabbits, herunder kampafvikling m.v.
12. Eventuelt

Ad. Pkt. 1
Referat godkendt og underskrevet – sendes til Niels Kruse til hjemmesiden.

Ad. Pkt. 2
Regnskabet godkendt.
Der arbejdes på at få medlemmerne til at blive registreret i vores klubsystem.
Linket til login skal gøres mere synligt, således at man kan bruge det via mobilen.
Der rykkes for betaling tilmelding. Jacob rykker ved Nano og Karin ved resten.

Ad. Pkt. 3
Skoleturneringen kører på skinner. Jacob har modtaget materiale, der skal udskrives.
Martin kontakter Claus Magaard for promovering af skoleturneringen.
Annette kontaktes for at etablere en kiosk i Gymnasiehallen til Skoleturneringen om torsdagen.

Ad. Pkt. 4
Intet nyt.

Ad. Pkt.5
Vi har besøg i dag af Mads Christensen fra DBBF og Thomas Johansen, der gav gode råd til hvordan vi skaffer trænere til vores ungdomshold – uddannelse og fastholdelse.
Vi fortsætter den fastlagte kurs og arbejder intenst på at finde en mulig løsning.
De to herrer vender tilbage, efter de har været rundt i de andre udvalgte klubber.

Ad.pkt. 6
Der er lavet et forsøg mht. gravering i bolden – resultatet er ikke godt nok til at vil kan tjene ekstra på boldene, så indtil videre er alle boldene uden tryk/gravering.

Ad. Pkt. 7
Karin har meddelt Kruse om tiltaget mht. annoncer på hjemmeside.
Kim har lavet ændringer til erhvervsfolderen.
Support Energi skal meddeles Kruse, så det kommer på hjemmesiden. Den kører allerede.
Inge Hjorth har tilbudt at markedsføres OK kortene til liga kampene.

Ad. Pkt. 8
Intet nyt.

Ad. Pkt. 9
Se punkt 5.
Der indkaldes til trænermøde starten marts, for at finde ud af, hvad der skal til for at de forskellige trænere fortsætter. 16.3.2014 er et bud på en dato.

Ad. Pkt. 10
Næste bestyrelsesmøde 3.3.2015 18.30 og 14.4.2015. kl. 18.30

Ad. Pkt. 11
Sidste nyt fra Rabbits: ny formand Keld Smidt fra EVN.
Rabbits skal med til sportslørdag – i samme hal som OB den 24. januar 2015.
Vi har modtaget en invitation fra Scania Cup – men har valgt at sige nej tak.

Ad.Pkt. 12
Kamptidspunktet for U-22 Pokalfinalen Lørdag den 10. januar er fastsat til 14.30.

Referent
Nina Olsen

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk