Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 9 december kl. 18.00 i Gymnasiehallen

Deltagere: Karin, Maybritt, Niels, Jørgen P., Nina, Morten, Kim, Jacob
Afbud: Jørgen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
Kontingenter – manglende betaling.
3. Skoleturnering
4. SFO Basket – sidste nyt…..
5. Klubsituationen p.t. stævner, turnering, trænere m.v.
6. Anskaffelser – bolde til den nye sæson, oprydning/rengøring
7. Indtægtsgivende arrangementer, sponsorer m.v.
8. Shooting Camp 2015
9. Sæsonen 2015/16
10. Næste møde
11. Eventuelt

Ad. Pkt. 1
Referat godkendt og underskrevet – sendes til Niels Kruse til hjemmesiden.

Ad. Pkt. 2
Regnskabet godkendt.
Der arbejdes på at få medlemmerne til at blive registret i vores klubsystem.

Ad. Pkt. 3
Skoleturneringen er nu programsat det bliver den 26. og 28. januar 2015.
Måske kan Claus Magaard promovere skoleturnering ved de kontaktpersoner Rabbits har fået ved deres undervisning på skolerne. Martin Jensen er primus motor på Skoleturneringen.

Ad. Pkt. 4
Ingen feedback fra Laulund….Karin har aftalt med skolelederen på Thurø skole at vi kommer derover med nogle bolde m.m. og tryller lidt i SFO.

Karin følger op på Rantzausminde skole.

Ad. Pkt.5
U-22 H er kommet i pokalfinalen i Solrød den 10.1.2015.
2. div. Klarer sig ok – kommer i den bedste halvdel og med i slutspillet. De har fået nogle meget bedre kampmodstandere kva deres deltagelse i øst.
Afvikling af grandprixstævner – afstand er for stor – stævner i Frederikshavn er en for stor udfordring – ingen ønsker at køre.
Vi får besøg af Mads Christensen fra DBBF der skal følge klubben og evt. give nogle gode råd til hvordan vi skaffer trænere til vores ungdomshold.
Måske en overbygning af det første trænerkursus der blev afhold for vores ungdomsspillere i 2012.
Skal klubben fortsat nøjes med 1 god dyr træner – ellers skal vi satse på 10 andre trænere? Der skal nytænkning til. Fokus på trænere i fremtiden.
Når sæsonen er slut tages et møde med Rabbits for en evaluering og en fremtidssnak.
Der er Juleafslutning den 16. december fra kl. 17-20. hvor der serveres hjemmebagte æbleskiver.

Ad.pkt. 6
Der kommer 2x15 bolde uden luft der skal graveres i. hhv. str. 6 og str. 7. – str. 5 kan ikke leveres uden luft – derfor afventer vi dette.
Julegaver til trænere – Martin har lavet et nyt logo og der trykkes nye langærmede t-shirt.

Ad. Pkt. 7
Kim underskriver på vegne af SBBC aftalen fra Sydfyns Elforsyning således at vi også får gavn af støtten fra vores medlemmers forældre.

Der er udarbejdet en folder der skal trykkes og omdeles til Svendborgs Erhvervsliv.
Den mangler en del tilretninger mht. referencer m.m. evt. uddeles ved hjemmekampe.
Annoncesalg på hjemmeside.

Ad. Pkt. 8
Martin har lavet posters og campen er allerede annonceret på facebook. Samtidig skal den på Aaif’s hjemmeside.
Hallerne er reserveret.

Ad. Pkt. 9
Fokuspunkt i den kommende sæson er trænerne.

Ad. Pkt. 10
Næste møde 6.1.2014 kl. 18.30

Ad. Pkt. 11
Sidste nyt fra Rabbit s- ny formand Keld Smidt fra EVN.
Rabbits skal med til sportslørdag – i samme hal som OB. 24. januar 2015.
Vi har modtaget en invitation fra Scania Cup – men har valgt at sige nej tak.

Referent
Nina Olsen

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk