Bestyrelsesreferater

s5 logo

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 21. Oktober kl. 18.30 Svendborg Idrætscenter.

Deltagere: Karin, Maybritt, Niels, Jørgen P., Nina, Morten, Kim
Afbud: Jacob, Jørgen – Bente Osmundsen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
Herunder kig på samarbejdsaftalen m/Rabbits
samt kontrakt m/Arnar og budget.
3. Skoleturnering
4. SFO Basket – sidste nyt…..
5. Klubsituationen p.t. stævner, turnering, trænere m.v.
6. Anskaffelser – bolde til den nye sæson, oprydning/rengøring
7. Udpegning af repræsentant til Svendborg Rabbits’ bestyrelse for det kommende år
8. Shooting Camp 2015
9. Indtægtsgivende arrangementer, sponsorer m.v.
10. Næste møde
11. Eventuelt

Ad. Pkt. 1
Referat godkendt og underskrevet – sendes til Niels Kruse til hjemmesiden.

Ad. Pkt. 2
Regnskabet gennemgået og godkendt.
Møde afholdt med Arnar omkring fremtidig ansættelse, og der udarbejdes en ny kontrakt.
Vi har modtaget hallejefaktura – ca. 15.000 som er under al kritik – de har medtaget hallejen vedrørende Shooting Camp 2 gange – en ny faktura skal lyde på ca det halve.
Vi bruger for mange ressourcer på at kontrollere hallejefaktura.
Vi sender Inge Hjorth rundt for at påminde om manglende betaling af kontingent.

Ad. Pkt. 3
Der arbejdes på afholdelse af Skoleturnering i januar 2015. Primusmotor på denne turnering bliver Martin Ellehave Jensen .

Ad. Pkt. 4
Karin har talt med Mogens på Rantzausminde Skole. Der ligger den indtil videre. Der er ikke stor interesse fra kommunens side, så der arbejdes på at tage kontakt direkte til udvalgte skoler.

Ad. Pkt.5
Niels Kruse er spurgt om han ville køre rundt til træningerne og tage nogle holdbilleder med lidt beskrivelse af hvem der er holdleder og træner m.m.
Den nye Rabbits spiller Chad skal hjælpe til på U-16 drenge.
Niller kontakter Lars Schier, for at høre om han kunne tænke sig at afholde et dommerbordskursus for U-16 og U-17.

Ad.pkt. 6
Der er bestilt 10 nye bolde til SBBC, men Spalding mangler en trykker – der arbejdes på sagen – boldene skulle leveres med tryk – det skulle på Rabbits boldene til videresalg. Karin tjekker op på, om prisen kan holde, hvis vi vælger at få opdelt leverancen, således at vi kun får et minimalt antal ad gangen. Evt. mulighed for forudbestilling / opsamling.
Der er nu endelig langt om længe anskaffet en ny bærbar PC.

Ad. Pkt. 7
Fremadrettet vil vi have et punkt på dagsordenen, der hedder ”nyt fra Svendborg Rabbits” ved SBBC’s repræsentant i Rabbits’ bestyrelse.
Der er enighed om, at Jacob er udpeget for et år mere. Han er valgt, som SBBC’s repræsentant i Rabbits’ bestyrelse ,hvilket indebærer, at repræsentanten har ”SBBC kasket” på, og derved SBBC’s stemme i Rabbits bestyrelsen. Repræsentanten er ansvarlig for, at SBBC’s bestyrelse bliver korrekt informeret om beslutninger m.m. fra Rabbits’ bestyrelsesmøder. Referat fra bestyrelsesmøder til stiles SBBC’s bestyrelsen straks efter udarbejdelsen heraf.

Ad. Pkt. 8
Karin har talt med Åbyhøj om annoncering af Shooting Camp 2015 på deres hjemmeside til en billig pris. De er ved at få ny hjemmeside, så de anmodede om at få et oplæg/teaser så hurtigt som muligt. Annoncering var påtænkt at skulle køre fra nu og indtil juni måned. Martin Ellehave forespørges om han vil forestå udarbejdelsen af dette.

Ad. Pkt. 9
Morten kontakter Inge for at få nogle input til et kæmpe loppemarked.
Evt. annoncer på vores egen hjemmeside – vi kontakter Niels Kruse – webmaster.
Kim er i dialog med SEF Support Energi om evt. at hoppe med på dette projekt.

Ad. Pkt. 10
Næste møde 9. december – julefrokost – kl. 18.00. og 6.1.2014 kl. 18.30

Evt. Pkt. 11
Gennemgang af mail fra forbundet angående trænere i klubben – hvordan vi griber det an mht. trænere m.m. – forbundet ønsker at besøge os til et bestyrelsesmøde/trænermøde.

Referent
Nina Olsen

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk