Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 17 September kl. 18.30 Svendborg Idrætscenter.

Deltagere: Karin, Maybritt, Jacob, Jørgen P., Jørgen Kjær, Nina
Afbud: Niels

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
Herunder kig på samarbejdsaftalen m/Rabbits
3. Medlemsregistrering/frivillighed fremadrettet
4. SFO Basket – sidste nyt…..
5. Klubsituationen p.t. stævner, turnering, trænere m.v.
6. Anskaffelser – bolde til den nye sæson, oprydning/rengøring
7. Shooting Camp 2015
8. Indtægtsgivende arrangementer, sponsorer m.v.
9. Næste møde
10. Eventuelt

Ad. Pkt. 1
Referat godkendt og underskrevet – sendes til Niels Kruse til hjemmesiden.

Ad. Pkt. 2
Regnskabet gennemgået og godkendt.
Budgettet gennemgået – tilsagn af støtte fra de sædvanlige sponsorer er en nødvendighed for at kunne tegne en kontrakt med Arnar. Der tages et møde med Arnar for at nå til enighed.

Ad. Pkt. 3
Maybritt vil sende en mail rundt til alle medlemmer, om hvordan de logger sig på klubmodulet og betaler første rate.
Forældrefrivillighedsansvarlig Annette tager fat på julelotteri, OK og boden i Gymnasiehallen.

Ad. Pkt. 4
SFO – basket – Karin tager kontakt til skoleinspektøren på Thurø skole og i Rantzausminde, for at informere dem om SFO basket, med henblik på at opbygge satellitklubber. Der bygges nye haller begge steder. Karin skaber kontakten mellem Jens Laulund og skolerne.

Ad. Pkt.5
U-16 og U-17 skal til Holbæk i weekenden til stævne.
U-12 skal til Århus cup.
Unge motionister – der efterlyses en voksen, der kan komme og lukke op til træning – de kan rydde op – vi spørger Niller om han vil forestå dette.
Nye træneremner blev drøftet.

Ad.pkt. 6
Vi skal spare.
Bolde anskaffes – evt. find en sponsor til dækning af udgiften.
Vi anskaffer bolde med hhv. Rabbits logo og SBBC logo – x antal i hver str. Så vi er klar til sæsonstart og julesalget. Karin forhører sig om antal, tryk og Leveringstid.
Der blev ytret ønske om anskaffelse af et Molten dommerbords/kampsæt til Gymnasi hallen – ”nice to have”.

Ad. Pkt. 7
Shooting Camp 2015 skal allerede nu tages med som fast punkt på dagsordenen.
Vi skal i gang at lave forarbejdet allerede nu – vi skal have fokus på deltagerantallet – der skal være lidt flere kendte ansigter som trænere.
Evt. overnatning for egne spillere er en mulighed.

Ad. Pkt. 8
Vi vil forsøge at stable et loppemarked på benene i Gymnasiehallen. Der skal findes ud af hvad tid på året det er bedst at placere markedet – der skal tjekkes af for andre events i kommunen, først. Der etableret en stor bod hvor der skal sælges alt muligt spiseligt, lige fra homemade cookies til pølsehorn.
Kim udarbejder forslag til en brochure, der skal omdeles i Svendborgs erhvervsområder, – en brochure der kort fortæller hvor vi som klub kan tilbyde vores assistance det kan være hjælp status, oprydning eller andet….alt hvad der kan skæppe i klubkassen.
Karin skriver til Martin Steens svigerfar angående Ørbæk Marked 2015.
Og til Henrik, formanden for Bokseklubben Roll med hensyn til uge 8 hvor der i lighed med sidste år er boligmesse i Svendborg Idrætscenter og SG-huset. Der er forlydende om at messen skal udvides til at omfatte tennishallen også.

Ad. Pkt. 9
Næste møde 21. oktober kl. 18.30 i Svendborg Idrætscenter og 9. december kl. 18 i Gymnasiehallen.

Ad. Pkt. 10
Skoleturnering – skal nytænkes - tidspunkt skal findes – helst inden jul og efter uge 42.
4-5-6 klassetrin. Årgange 95, 96, 97.

Referent
Nina Olsen

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk