Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 11. marts kl. 18.30 Svendborg Idrætscenter.

Deltagere: Karin, Niels, Maybritt, Jacob, Nina
Afbud: Hanne Møller, Kim Jensen, Morten Heide

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
3. All Star 2014.
4. Skoleturnering 2014.
5. Klubsituationen pt. stævner, turnering, trænere m.v.
6. Anskaffelser.
7. Shooting camp 2014
8. Indtægtsgivende arrangementer, sponsorer m.v.
9. Afslutningsfest
10. Næste møde
11. Eventuelt

Ad. Pkt. 1
Referent sender godkendt referat til Karin Olsen, der forestår videre ekspedition.

Ad. Pkt. 2
Vi har modtaget en korrigeret regning på halleje.
Der gættes på et underskud på 6-7000 kr. på All-Star 2013/14.
Regnskabet godkendt.

Ad. Pkt. 3
Stor ros fra spillerne m.fl. for arrangementet. en god dag – alle pengene givet godt ud og spillerne hyggede sig.
Vi har opfordret forbundet til at tage ejerskab for arrangementet. Ligaen skal være med til at bidrage til at det skal fortsætte ved evt. at aftage 50 billetter hver. En stor tak til alle de frivillige hjælpere.

Ad. Pkt. 4
Grundet for få tilmeldte hold blev skoleturneringen afviklet på kun en dag.
Forarbejdet og set-up’et var til UG med kryds og slange – men heller ikke dette kunne lokke skolerne til at melde hold til.
Hvis skoleturneringen skal bestå – skal der tænkes ud af boksen – forslag til at man evt. rykkede ud på en af de skoler der virkelig brænder for turneringen skal overvejes.

Ad. Pkt.5
Sally har endeligt meldt fra som hjælpetræner på U-14 drenge, hvilket betyder, at vi skal finde en ekstra, der kan bistå Johnell eller Benjamin, hvis der er behov.
Vi skal allerede nu begynde at få styr på trænerne til holdene til næste sæson.
Desværre ønsker Claus Holm ikke at fortsætte, så her skal Sebastian Sandau spørges.
Vi skal også tage stilling til, om vi ønsker at Arnar fortsætter som talentudviklingstræner.
Vi får ikke noget ynglinge landsdækkende, så Arnar har ytret ønske om at træne U-10 fra næste sæson.
Som udgangspunkt tilbydes Arnar samme kontrakt for næste sæson som for indeværende sæson.
Hanne Møller har ytret ønske om at få nogle sponsorkroner til U-18 deltagelse til Scania Cup.
Beslutning fra tidligere om at klubben betaler holdgebyr, cupcards samt transport for trænere / holdledere fastholdes. Klubben sender en ansøgning til SIS .
Der er stillet forslag til Basketrigsdagen om at liga klubbers andethold kan rykke op i 1. division.

Ad.pkt. 6
Til den nye sæson ønskes et ekstra sæt nano basket kurve samt 10 af de blå/gule bolde.
PC til stats –Jacob tager kontakt til Rabbits.

Ad. Pkt. 7
Der er åbent for tilmeldinger ved DGI til Shooting Camp 2014 og der laves tryk til omdeling til egne medlemmer. Trænerstaben er så godt som på plads.

Ad. Pkt. 8
Der brainstormes mht til nye indtægtsgivende arrangementer. Vi har fået foden indenfor ved messearrangøren/bokseklubben Rollo.
Vi har et godt ry rundt omkring i basketregi .
Vi går hver især i tænkeboks og tager nye ideer med til næste møde.

Ad. Pkt. 9
Vi har besluttet at der skal laves en afslutningsfest. Vi giver bolden videre til nogle andre der skal stå for arrangementet.

Ad. Pkt. 10
Kommende mødedatoer:
Tirsdag den 8. april kl. 19.00 og tirsdag 6. maj kl. 19.00 i SBBC’s klublokale.
En mødedato i juni aftales på næste møde.

Ad. Pkt. 11
Karin kontakter Kruse for at høre hvorvidt vi skal have hjemmesideudvalget på banen mht ønsker om en måske mere interessant forside.

Velkomstbrochure sendes til Karin så den kan bliver lagt på hjemmesiden.

Vi opfordrer til en holdningsændring mht at passe bedre på vores ting og vores lokaler. Skulle uheldet være ude skal bestyrelsen have besked. Oprydning til såvel træning som hjemmekampe.

Referent
Nina Olsen

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk