Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 6. maj 2014 kl. 1830 i Svendborg Idrætscenter.

Deltagere: Karin Olsen, Maybritt Drost, Nina Olsen, Kim Jensen, Jørgen Kjær, Niels Christiansen & Morten Heide.
Afbud: Jacob Horstmann, Hanne Møller & Bente Osmundsen (sekretær)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (8. april 2014)
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
3. Medlemsregistrering fremadrettet.
4. SFO Basket.
5. Klubsituationen p.t. - stævner, turnering, trænere m.v.
6. Anskaffelser – bolde til den nye sæson, oprydning/rengøring.
7. Shooting Camp 2014.
8. Kørselskoordinator.
9. Indtægtsgivende arangementer, sponsorer m.v.
10. Årets SBBC'er, andre uddelinger. (2. div)
11. Afslutningsfest.
12. Næste møder.
13. Eventuelt.

Ad. Pkt. 1:
Grundet tekniske problemer er der intet referat fra bestyrelsesmødet den 8. april 2014.

Ad. Pkt. 2:
Regskabet fremlagt og kommenteret af kassereren. Regnskabet godkendt af bestyrelsen.

Ad. Pkt 3:
Inge Hjorth-Westh har påtaget sig hvervet som medlemsregistrator, og vil fremadrettet stå for registrering af medlemmer og indbetaling af kontingent til SBBC.

Ad. Pkt. 4:
SFO Basket er et projekt til opstart i næste sæson. Det er tænkt som et samarbejde med Svendborg Kommune og Jens Laulund, og visionen er at tilbyde SFO børn en times basketball om ugen i SFO tiden. Der er taget kontakt til Svendborg Kommunes elitesekretariat.

Ad. Pkt 5:
Kontrakten med træner Arnar Gudjonsson, forlænges på samme vilkår som sidste sæson.

Der afventes beslutning fra Basketrigsdagen om mulighed for at oprette et hold i 1. division.

Denne sæson har vist sig problematisk m.h.t. ungdomsspillerne på U18 holdet, og hvem der har kunnet spille på holdet.
Det er bestyrelsens holdning, i overensstemmelse med SBBC's formålsparagraf, at klubben på alle alderstrin har plads til alle – uanset sportsligt niveau.
Det er det respektive holds træner som sætter holdet og fordeler spilletid til kampe under hensyntagen til både holdet og de enkelte spilleres udvikling. Det står enhver frit for at kontakte bestyrelsen, hvis der er behov for en afklaring eller en generel diskussion om forholdene i klubben.

Trænersituationen for næste sæson er p.t. uafklaret. Der planlægges et snarligt møde med nuværende trænere og holdledere, for at få et bedre overblik over hvem der gerne vil træne til næste sæson.

Ad. Pkt. 6:
Der er p.t. ikke planlagt nogen nyanskaffelser.
I den kommende sæson skal man selv have en bold med til træning. Karin prøver at få en gunstig aftale, hvor man som medlem af SBBC vil kunne købe bolde til en favorabel pris.

Ad. Pkt 7:
Tilmelding til shooting Camp 2014 er i fuld gang. Der er p.t. ca. 30 tilmeldte, ud af maksimalt 100 deltagere.

Ad Pkt. 8:
Holdlederen fordeler kørsel til udekampe, og oplyser hvor mange kilometer den pågældende kørsel kan honorere.

Ad. Pkt. 9:
Der arbejdes på nye muligheder for indtægter til klubben. Der er måske mulighed for at påtage sig malerarbejde af nogle erhvervslokaler i forbindelse med at en lokal virksomhed flytter domicil.

Ad Pkt. 10:
Prisen som årets SBBC'er 2014 gik til Sebastian Windahl fra U16.

Ad Pkt. 11:
Det er blevet besluttet at udsætte afslutningsfesten.

Ad Pkt. 12:
Kommende bestyrelsesmøder: Den 10/6 kl. 1830, den 5/8 kl. 1830, og den 3/9 kl. 1700.
Alle møder er planlagt til at foregå i klublokalet i Svendborg Idrætscenter.

Generalforsamling afholdes den 3. september kl. 1900 i klublokalet i Svendborg Idrætscenter.

Ad Pkt 13:
Fremover skal Elite Gaming have fremsendt et revideret regnskab for at klubben kan modtage støtte.

Referent: Morten Heide

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk