Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat fra SBBC s bestyrelsesmøde d. 12.2.13.
Deltagere: Karin, Maybritt, Nina, Kim, Hanne J., Jacob, Niels.
Afbud fra: Hanne M ( syg ), Morten H (arbejde ).

Dagsorden :
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referater godkendt og underskrevet.

2. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
Regnskab gennemgået og godkendt.

3. Klubsituationen p.t. – gennemgang af alle afdelinger fra U10 til motionister
U 10+12: Pæn medlemsfremgang – der er tilfredshed med trænerstaben. Afdelingen har ønsket at komme væk fra scenen – mulighed for dette er undersøgt, og der findes desværre ikke muligheder for dette lige nu.

U 14 herrer: Niels er godt tilfreds med spillere og trænere. Der er god opbakning fra forældregruppen. Når der er mulighed for det, træner de også om lørdagen.

U 14 damer: Der er tilfredshed og fremgang rent resultatmæssigt samt øget antal spillere.

U 16 damer: Fortsat træning med Lars Schier om tirsdagen og med Martin og Theis torsdag til Sally er tilbage om ca 1 måned.

U16 herrer: Spillere og forældre er meget hjælpsomme og engagerede i alle arbejdsopgaver.

U 18 herrer: Holdet har besluttet, at de skal deltage i Scania cup. Holdet har ansøgt klubben om støtte til dette. Bestyrelsen beslutter, at klubben betaler holdtilmeldingsgebyr på 2200 kr., + ophold og transport til trænere og holdledere på i alt 4580 kr = 6780 kr, jævnfør fremsendte budget.
Den nye træner, Arnar, er tiltrådt.
Holdet overvejer at søge dispensation for en spiller. Bestyrelsen forventer, at der er enighed blandt
spillere og trænere om dette.

2.division : Det går godt – god stemning på holdet. Har været lidt svært at få biler til udekampe,
der har måttet lejes bil nogle gange.

3.division : Der er efterhånden ok fremmøde til træning. Det kniber med, at der er nok spillere til
kampene.

Motionsdamer : Holdet er trukket på grund af for få spillere.

Generelt for alle hold er kontingentindbetalingerne forløbet fint.

4. Skoleturnering 2013
Ikke muligt at holde i uge 12 på grund af terminsprøver i Gymnasiehallen, og i uge 11 er der slutspil.
Vi forsøger at lægge skoleturneringen i uge 40 i Gymnasiehallen.

5. Udkast til velkomstfolder
Nina har lavet et udkast til velkomstfolder. Nina sender den elektronisk til bestyrelsen - alle bedes kigge den igennem og komme med input.

6. Update til fondsansøgninger
Nina har udarbejdet skema, hvor Nina vil indføre data fra alle fondsansøgninger. Bestyrelsen skal
fortsat orienteres om fondsansøgninger.

7. Ny hjemmeside.
Vi kan ikke logge ind og skrive på hjemmesiden. Det besluttes, at webmaster har licens til at få en ny hjemmeside op at stå.

8. Camp 2013
Der tages kontakt til Føtex vedr. madlevering, Rynkeby vedr. saft og juice, samt til Pibesmeden vedr. slikposer.

9. Næste møde
Tirsdag d. 19.3. kl 1830 i Svendborg Idrætshal

10. Eventuelt
Karin er kommet med i foyer udvalget vedr. indretning af de tilstødende lokaler/rum til hallen og det nye SG-hus. Der er deltagere fra klubberne og fra hallen m. fl.. Karin vil videresende tegninger til bestyrelsen, når de fremkommer. Der blev ved mødet præsenteret en fordeling af lokaler som så ok ud.
Karin har overvejelser om, hvordan klubben kan promovere sig selv.

Referent Bente

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk