Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat fra møde med Støtteforeningen/talentudvalget d. 15.1.13. kl 1830 – 20.00

Deltagere : Karin , Niels, Maybritt, Nina, Kim, Hanne,
Støtteforeningen / talentudvalget : Birgit Kelly, Jim Kelly og Preben Ringgård Møller

1. Opfølgning på arbejdsplan udleveret på sidste møde
Abejdsplan gennemgået : Ændring af deltagere i talentudviklings gruppen, deltagere er
nu : Hanne, Jim, Preben og Birgit.
Holdbeskrivelser: Der er ikke udarbejdet noget på nuværende tidspunkt.
Trænerguide : Afventes da DBBF er ved at udarbejde en guide til dette.

Ynglinge landsdækkende : Holdet er på 9 spillere p.t..

2. Økonomi – hvad er søgt (medbring kopier), mulige emner der kan søges.
Preben R opdaterer datoer for ansøgninger til sponsorater. Nina Olsen udarbejder et skema til dataopbevaring på fondsansøgninger.Talentudvalget ved Birgit og Hanne M, har søgt ved Nordea fonden og fået 15000 kr . Bestyrelsen har accepteret at fondsansøgninger, der udarbejdes af talentudviklingsgruppen, og sendes elektronisk, kan søges uden bestyrelsens forhåndsaccept. Der skal dog meldes tilbage til Nina Olsen hurtigst muligt.

3. Fuldtidstræner, behov, varighed, opstart, emner.
Forespørgsel fra Støtteforeningen/talentudvalget til bestyrelsen om der kan siges ja til en fuldtidstræner til U18 og U21 for resten af sæsonen, hvis klubben holdes udgiftsfri.
Der er en træner på tale som kan komme resten af sæsonen for ca. 15 – 20.000 kr + transport.

4. Fremtidig arbejdsfordeling.
Dette punkt ikke nået.

5. Eventuelt
Intet.

Referent Bente

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk