Generalforsamlingsreferat

Den årlige generalforsamling blev afholdt, den 20/8-2012.

Der var rekordstort fremmøde og livlig debat aftenen igennem, dejligt at se
at så mange mennesker interesserer sig for hvad vi går og laver i SBBC.

Torben Jensen blev valgt til dirigent og han ledte slagets gang med stor bra-
vour.

Der var valg til både kassererposten samt til bestyrelsen.
Kasserer for de næste to år blev Maybritt Drost og til posterne i bestyrel-
sen (4 ledige pladser) var der kampvalg.
Det endte med 4 helt nye ansigter:
Nina Olsen
Niels Christiansen
Morten Heide
Hanne Møller

Kim Jensen blev valgt til suppleant.

Vi ønsker alle rigtig god arbejdslyst.

Kontingentet blev fastsat (satserne kan ses på www.sbbc.dk) og der var fore-
slået småjusteringer af vedtægterne af bestyrelsen og disse blev vedtaget.
Vedtægter samt meget andet information fremgår af klubbens hjemmeside.

Tak til alle, der mødte op og bidrog til en god og konstruktiv debat.