Referat fra SBBC´s bestyrelsesmøde d. 6.4.11
Deltagere : Karin, Lars, Birk, Maybritt, Jacob, Peter, Martin, Hanne og Bente

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt

2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
Forventer sorte tal på bundlinjen ved regnskabets afslutning.
Regnskab godkendt.

3. Shooting camp 2011
Shooting camp brochurerne er sendt ud og der er åbnet for tilmelding på DGI´s hjemmeside.

4. UDM 13-15/5- 2011 i Svendborg Idrætscenter
Praktiske ting i forbindelse med arrangementet skal drøftes med Jan Gjetterman fra DBBF. Karin kontakter Jan Gjettermann.
Karin står for at skaffe hjælpere.

5. Generalforsamling. Hvem er på valg. Evt forslag til vedtægtsændringer.
Generalforsamling onsdag d. 15.6. kl 19 i klublokalet i Svendborg Idrætshal.
Bestyrelsen mødes kl 18.

På valg er : Karin, Hanne J, Jacob og Peter.

Torben Jensen har sagt ja til at være dirigent.

6. Klubsituationen p.t. og i fremtiden. ( 3-årigt talent projekt med udgangspunkt i 2.div.)- slutafregning træner 2. Div. H 2010/2011
Efter møde med Theis er det besluttet at indstille 3 spillere til træning med juniorholdet.
Karin og Martin giver forældrene besked.

Der har været en seriøs henvendelse fra 2 trænere til et 3-årigt talent projekt med udgangspunkt i 2.div. holdet. Trænerne bliver inviteret til næste bestyrelsesmøde, for at drøfte projektet.

Finaledag for B – rækkerne i Fredericia d. 16.4. Vi deltager med drenge - og dame junior hold.

På næste bestyrelsesmøde drøftes trænersituationen i den kommende sæson.

Dame senior holdet skal have nyt spillertøj næste sæson.

7. Afslutningsfest d. 6.5.2011 i Tved forsamlingshus
Karin udarbejder liste på de trænere, hjælpere m.m. der skal inviteres.

8. Årets SBBC´er – skal vi uddele andre priser
Bestyrelsen er enige om, at der fortsat kun skal være en pris og hvem det skal være.

9. SUW- hvilke kurser vil vi byde ind med – frist 24.4.11 til DBBF
Vi byder ind med B – dommerkursus og dommerbordskursus.

10. Næste møde
Tirsdag d. 10.5. kl 19 i klublokalet i Svendborg Idrætscenter

11. Eventuelt
Sæson afslutning af fokusgrupperne ved et stormøde tirsdag d. 24.5.11 kl 19 i klublokalet i Svb idrætshal. Karin og Maybritt indkalder.

Referent Bente