Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer
Referat fra SBBC's bestyrelsesmøde d. 3.11.11.

Deltagere : Karin, Maybritt, Lars, Hanne, Birk, Jacob og Bente
Afbud fra: Peter og Martin
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 3.10.11
Referatet er godkendt
2. Gennemgang /godkendelse af regnskabet
Hallejen stiger ikke pr 1.1.12. som ellers udmeldt tidligere.
Klubben giver uændret 55 kr/time. (incl tilskud ).
Medlemslister og kontingentrestancer er et fokuspunkt på regnskabet.
Regnskabet gennemgået og godkendt
3. Hanne
Alle Medlemskort er ved at være uddelt.
4. Lars
Er i gang med at arrangere dommerkursus for pige junior - og drengeholdet.
Arbejder videre med at få arrangeret kampe til pige holdene.
Maybritt tilmelder Sbbc til OK el.
5. Jacob
Har indkøbt lagerreoler som bliver sat op i næste uge i klublokalet i Gymnasiehallen.
6. Birk
Intet nyt
7. Maybritt
Intet nyt
8. Karin
Vi har fået bøder og frataget point for 2. div. holdet pga. spiller med manglende licens.
Bestyrelsen beslutter at sagen ikke skal ankes.
Der er købt 6´er bolde og en mikrobasketkurv.
Julegaver til trænerne er ind købt.
Vedr det nye initiativ 3x3 fra DBBF afventer vi andre klubbers interesse.
Der er i dag startet easybasketprojekt på Lundby skole.
Der arbejdes på at få Søren Bækgård og Mathias Sønnichsen som headcoach til camp i
uge 26 - 2012.
Mathias Sønnichsen vil tage kontakt til Svb Gymnasium for at få basketball ind.
Jacob spørger Theis om drengeholdet vil stå for at arrangere juleturnering.
Bent Lahn er fysisk træner for 2.div herrer.
Der er problemer med forældrekørsel på damejunior holdet, så der er lejet bil hos N.Kjær.

11. Næste møde
Tirsdag d. 29.11. kl 18 i Idrætshallen
12. Evt.
intet

Ref Bente

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk