Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde mandag d.22.oktober kl. 19.00 i SBBC klublokale Svendborg Idrætshal.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Gennemgang af regnskab
3. Klubsituationen pt – herunder evaluering af talentgruppen 2. div/U18 – foredrag med Osteopat Asger.
4. Nyt fra de arbejdende udvalg – herunder indkaldelses til nyt fællesmøde?
Økonomi herunder fondsansøgninger, Hjemmeside, Talent, Arrangement
5. T-shirt til salg via hjemmeside
6. Skoleturnering 2013
7. Camp 2013
8. All-star 2013
9. Inventar situationen, bolde, stole, gymnasiehal /orden i boldrum / vask overtræsktrøjer.
10. Næste møde
11. Eventuelt

Ad. pkt. 1.
Karin havde grundet tidsnød ikke fået lavet referat – foreligger til godkendelse på næste møde.

Ad pkt. 2.
Regnskabet med gennemgået og fundet tilfredsstillende. Et pænt overskud på nuværende, men i henhold til udleveret budget mangler vi stadig hallejen, samt en ikke ubetydelig post som løn til de to trænere for U18 og 2. div. Endvidere er turneringsgebyr for alle hold endnu ikke kommet.

Ad. pkt. 3
klubsituation:
Den fuldtidstræner vi havde håbet på kunne tiltræde 1.11.2012 alt. 1.12.2012 har meddelt at han har forlænget sine studier på universitetet til ultimo Februar.

I stedet blev udgangspunktet, at finde en person, som evt. kunne lukke huller.......

Det er aftalt, at Karin laver en oversigt over eventuelle "huller" hvor der er behov for assistance i form af f.eks. Søren Bækgaard, Jonas Sørensen eller andre ...alt. Performance Gym. Der forventes en afklaring fra disse senest i weekenden, således der kan meldes ud til spillerne inden 1. november som først aftalt. Karin sender oversigten rundt pr. mail.

Det blev aftalt, at spillerne skal informeres om den nye situation mht. til fuldtidstræneren og hans udskudte tiltrædelsesdato.

Hanne M. oplyste, at der er stor tilfredshed med de to amerikanske trænere.

Begge hold er kommet godt fra start i turneringen.

Hanne M. skulle forestå nærmere aftale med osteopat Asger om undervisning evt. 5.11.2012

Klaus Holm viderebragte en forespørgsel fra forældre til børn i yngste og ældste mini, om det ville være muligt at få nedsat kontingentet, når man kun kunne benytte sig af træningen 1. gang ugentlig.
Udmeldingen til Klaus vil være, at alle betaler 1. rate indtil årsskiftet og så tager vi den der fra.

Pigeafdelingen kører planmæssigt.

Drengeafdelingen kører planmæssigt.

Nina mente der var behov for at tilbyde trænerkurser til vores ungdomstrænere. se"Smart Basketball" udarbejdet af DBBF.

Kim påtager sig opgaven, at arrangere et basistrænerkursus i nær fremtid for U16-U18 spillere i klubben.

Ad.pkt. 4
Hanne M oplyste hvad status var mht søgning af midler, hvilket ser således ud:

Til drift
40 Kari-design stole modtaget fra UCL
Tuborgfondet : søgt 50.000 til smartboard, bærbar og printer
Tuborgs grønne fond : 15.000 til stabelstole og vogn
Albani Fond: 15000 til basket bolde

Til Projekt/fundrasing
Danske bank fonden
Arbejdernes Landsbank
Svendborg Sparekasse
Nordea Fonden
Mac Donald Fonden
Private personer

Sponsorafdelingen
Nordic Konsult (har bevilliget trøjer til U18)
Lærerstandens Brandforsikring
Balladen
2 øvrige forsikringsselskaber
Evt flere – Søren har oversigten og status følger

Hjemmeside
Niels Christiansen hanker op i sin gruppe.

Talent:
Hanne M meddelt at det var høje tid at melde til stævner evt. Sødertalje i påsken eller Lundaspelan 2-5. januar.

Arrangement:
Nina og kim meldte sig til arrangere et juleafslutningsarrangement – datoen er fastsat til tirsdag aften
den 11.12.2012 hvor alle på tværs af aldre julehygger og konkurrerer
Der indkaldes til Udvalgsmøde mandag den 14. januar 2013 kl. 19.00

Ad. pkt. 5
Der er designet en ny klub t-shirt, der skal sælges på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen blev enig om at prisniveau på t-shirt skal være 199,00 kr. Karin ville få fat i nogle forskellige størrrelser af t-shirten (u/tryk) så man kunne prøve den før man bestilte.

Ad. pkt. 6
Skoleturneringen er fastsat til uge 9 – mandag-onsdag. Muligheden for en tovholder, skal undersøges.

Ad. pkt. 7
Shooting Camp 2013 afholdes i uge 27 – Karin tager kontakt til Chanan Colman og forespørger om han stadig er interesseret i at være headcoach.

Ad. pkt. 8
Grundet ændrede omstændigheder hvad angår SG byggeriet blev vi enige om at takke nej til All Star 2013 men ville tilbyde at afholde All Star 2014 i stedet.

Ad. pkt. 9
Karin har købt bolde.
Der er rod i boldrum – overtrækstrøjer og bolde er smidt rundt omkring. Det skal vi have bedt vores trænere om at få styr på.
Karin vil spørge haludvalget om det var muligt at vi måtte opsætte en vaskemaskine i det lille køkken på 1. salen.

Ad. pkt. 10
Næste møde er fastsat til tirsdag den 20.11.2012 kl. 19.00

Ad. pkt. 11
SBBC repræsenteres v/ formand Karin Olsen som stemmeberettiget med 10 stemmer til generalforsamlingen i Svendborg Rabbits mandag d. 29. oktober kl. 17.00.

Niels Christiansen oplyste, at Skt. Klemens U/18 havde kontaktet ham med ønske om at træne sammen med vores. Niels skriver til dem at der ikke er plads, men at de er velkommen til at komme her når turneringen er slut og træne med.

Niels Christiansen meddelte at der var statusoptælling hos STARK den 30.11.2012 kl. 16-19.00.

Svendborg d.30/10.2012
Referent
Nina Olsen

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk