Referat fra SSBC ´s bestyrelsesmøde d. 29.5. 12

Deltagere : Lars Schier, Martin, Jacob, Hanne, Maybritt, Karin
Fraværende : Birk

Dagsorden :
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
referat godkendt

2. Godkendelse af regnskab
Regnskabet er godkendt. Kontingentforhøjelse overvejes på generalforsamlingen.

3. Samarbejdsaftale med Svendborg Rabbits A/S

Vi afventer udspil fra Rabbits A/S .

4. Udarbejdelse af arbejdsplan for det nye udvalg – nyt møde 4.6.12 kl 19

Udvalg der blev nedsat :
Talentudvikling, trænerkoncept, holdleder, aldersrelateret
Økonomi / fonde
Hjemmeside
Bestyrelsen udarbejder forslag til arbejdsområder for grupperne.
Bestyrelsesmedlemmer deltager i grupperne.

5. Faneoverrækkelse 15.6.12

Danmarks-Samfundet har doneret en fane til SBBC efter ansøgning af Torben Hviid.
Overrækkelsen sker d. 15.6.12 kl 19. Karin, Hanne, Maybritt, Torben Hviid, m. fl. deltager.
Torben Hviid er fanebærer , Hanne og Maybritt er faneløjtnanter
6. Basketrigsdag d. 15.+ 16..6.

Karin og Jacob deltager i basketrigsdagen d. 16.6.

7. EVT.

Tilmeldingsfristen til Campen forlænges. Chanan har styr på trænere til camp´en.
Elitecampen som var planlagt umiddelbart efter shooting camp´en er aflyst , da det ville kollidere med U18 landsholdets samlingsweekend.
Martin S og Lars har haft trænermøde om sæsonen 2011-12 og om næste sæson . Der arbejdes på at skaffe trænere til næste sæson.

8. Næste møde

Tirsdag d. 26.6.12 kl 19 i klublokalet i Idrætshallen

Referent Bente