Bestyrelsesreferater

s5 logo

  • Registrer

Referat fra SSBC ´s bestyrelsesmøde d. 29.5. 12

Deltagere : Lars Schier, Martin, Jacob, Hanne, Maybritt, Karin
Fraværende : Birk

Dagsorden :
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
referat godkendt

2. Godkendelse af regnskab
Regnskabet er godkendt. Kontingentforhøjelse overvejes på generalforsamlingen.

3. Samarbejdsaftale med Svendborg Rabbits A/S

Vi afventer udspil fra Rabbits A/S .

4. Udarbejdelse af arbejdsplan for det nye udvalg – nyt møde 4.6.12 kl 19

Udvalg der blev nedsat :
Talentudvikling, trænerkoncept, holdleder, aldersrelateret
Økonomi / fonde
Hjemmeside
Bestyrelsen udarbejder forslag til arbejdsområder for grupperne.
Bestyrelsesmedlemmer deltager i grupperne.

5. Faneoverrækkelse 15.6.12

Danmarks-Samfundet har doneret en fane til SBBC efter ansøgning af Torben Hviid.
Overrækkelsen sker d. 15.6.12 kl 19. Karin, Hanne, Maybritt, Torben Hviid, m. fl. deltager.
Torben Hviid er fanebærer , Hanne og Maybritt er faneløjtnanter
6. Basketrigsdag d. 15.+ 16..6.

Karin og Jacob deltager i basketrigsdagen d. 16.6.

7. EVT.

Tilmeldingsfristen til Campen forlænges. Chanan har styr på trænere til camp´en.
Elitecampen som var planlagt umiddelbart efter shooting camp´en er aflyst , da det ville kollidere med U18 landsholdets samlingsweekend.
Martin S og Lars har haft trænermøde om sæsonen 2011-12 og om næste sæson . Der arbejdes på at skaffe trænere til næste sæson.

8. Næste møde

Tirsdag d. 26.6.12 kl 19 i klublokalet i Idrætshallen

Referent Bente

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk