Bestyrelsesreferater

s5 logo

  • Registrer
Referat fra SBBC ´s bestyrelsesmøde d. 29.2.12
Deltagere : Karin, Martin, Jacob, Birk, Hanne, Bente
Fraværende : Maybritt (er syg ), Lars S, Peter

Dagsorden :
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Referatet er godkendt
2. Godkendelse af regnskab
Kassereren er syg – punktet udsættes.
3. Shooting camp 2012
Invitationer er sendt ud.
Chanan C er head coach – han har ansat øvrige trænere.
Karin kontakter Tved forsamlingshus vedr. levering af mad til campen.
4. 2.div. Herrer – her og nu !
Aflysning af kamp i denne we har medført en bøde på 5.000 kr samt fratagelse af point.
2. div. holdets trænere har meldt afbud til kamp i lørdags d. 25.2.12. Dette betragtes som en udeblivelse og vi afventer besked om bødens størrelse. Trænerne indkaldes til møde på tirsdag d. 6.3.12 kl. 1630 i Gymnasiehallen for at drøfte situationen.
5. Gennemgang og udarbejdelse af svar til " talentgruppen"
Vi afventer mødet med trænerne på tirsdag inden der udarbejdes svar til gruppen.
6. Haltimer 2012/2013
Karin søger om haltid inden d. 15.3.
7. Skoleturnering
Færrest antal hold nogensinde der var tilmeldt. Nogle forældre mener at det skyldes den nye
Skolereform, og at det skal have en chance mere. Vi fastholder konceptet og afholder
skoleturneringen i samme uge næste år.
8. Svendborg Rabbits A/S – sidste nyt, slutspil mv.
Udsættes til næste møde, da Rabbits´ repræsentant er fraværende
9. Næste møde
Onsdag d. 28.3.02 kl 19 i Idrætshallen
10. Eventuelt
Peter Lind har valgt at holde pause fra bestyrelsen på ubestemt tid af personlige årsager.
Maybritt har indberettet medlemstal til DBBF. Der er medlemstilbagegang på 40 i forhold til 2010.
Vi har en formodning om at ca 20 spiller i klubben og at der reelt har været en nedgang på ca 20
Spillere.

Referent Bente

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk