Referat fra SBBC ´s bestyrelsesmøde d.26-06-2012

Deltagere : Lars Schier, Martin, Jacob, Hanne, Maybritt, Karin
Fraværende : Birk

Dagsorden :
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Udsat – afbud fra Bente

2. Godkendelse af regnskab
Udsat.

3. Orientering fra de 4 nye udvalg ( talent, økonomi, web og fest )
Økonomi:
Holdbudgetter primo juli.
Sponsorarbejde afstemmes med Rabbits.
Web:
Webside under udvikling – mange nye ideer.
Hvert hold sin egen gruppe + facebook
Nyheder øverst på siden – så de ikke forsvinder.
Alle nye indlæg går via Niller.
Fest:
Åbent hus i starten af sæson, hvor medlemmer kan invitere sine venner med.

4. Sæson 2012/13 – herunder honorering m.v.
Trænere udbetales telefongodtgørelse som tidligere år.
Der mangler trænere til følgende hold:
Drenge, 2. division samt ynglinge h.
Nyt hold – basket fitness for gruppen +30 – start 15/9. Karin kontakter mulig fitness træner.

5. Shooting camp 2012
Føtex leverer maden i år da Tved forsamlingshus holder ferie.
Karin udsender og er tovholder på opgavefordeling/hjælpere.

6. Svendborg Rabbits/samarbejdsaftale.
Udkast fra Rabbits blev diskuteret – vi kontakter advokat eller andre som kan hjælpe, så vi ikke kommer i klemme.

7. Orientering fra formanden.
Svendborg festdage – vi skal hjælpe med:
Opsætning af hegn 31/7
Kaffe og morgenmad til torvedag 2/8
Oprydning i Krøyers have 3/8
Hegn ned 5/8.

8. Orienteringer i øvrigt.
9. Næste møde
10. Evt.

Referent Maybritt