Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat fra SBBC ´s bestyrelsesmøde d.26-06-2012

Deltagere : Lars Schier, Martin, Jacob, Hanne, Maybritt, Karin
Fraværende : Birk

Dagsorden :
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Udsat – afbud fra Bente

2. Godkendelse af regnskab
Udsat.

3. Orientering fra de 4 nye udvalg ( talent, økonomi, web og fest )
Økonomi:
Holdbudgetter primo juli.
Sponsorarbejde afstemmes med Rabbits.
Web:
Webside under udvikling – mange nye ideer.
Hvert hold sin egen gruppe + facebook
Nyheder øverst på siden – så de ikke forsvinder.
Alle nye indlæg går via Niller.
Fest:
Åbent hus i starten af sæson, hvor medlemmer kan invitere sine venner med.

4. Sæson 2012/13 – herunder honorering m.v.
Trænere udbetales telefongodtgørelse som tidligere år.
Der mangler trænere til følgende hold:
Drenge, 2. division samt ynglinge h.
Nyt hold – basket fitness for gruppen +30 – start 15/9. Karin kontakter mulig fitness træner.

5. Shooting camp 2012
Føtex leverer maden i år da Tved forsamlingshus holder ferie.
Karin udsender og er tovholder på opgavefordeling/hjælpere.

6. Svendborg Rabbits/samarbejdsaftale.
Udkast fra Rabbits blev diskuteret – vi kontakter advokat eller andre som kan hjælpe, så vi ikke kommer i klemme.

7. Orientering fra formanden.
Svendborg festdage – vi skal hjælpe med:
Opsætning af hegn 31/7
Kaffe og morgenmad til torvedag 2/8
Oprydning i Krøyers have 3/8
Hegn ned 5/8.

8. Orienteringer i øvrigt.
9. Næste møde
10. Evt.

Referent Maybritt

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk