Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt, torsdag den 23/8-2012

 

1.
Godkendelse af referat fra sidste møde (30/7)
Referatet blev godkendt og sendes til Webmaster

 

2.

Gennemgang/godkendelse af regnskab og budget
Udsættes til næste møde da kassereren var fra-
værende.

 

3.

Afrunding af generalforsamlingen 20/8-2012
Flg. Var på valg: Peter Lind (ej genvalg)
Martin Steen (ej genvalg)
Lars Schier (ej genvalg)
Birk Koldegård (ej genvalg)
Maybritt Drost

Maybritt Drost blev genvalgt til kasserer for en 2-årig
periode.
Nyvalgte for en 2-årig periode: Morten Heide
Hanne Møller
Nina Olsen
Niels Christiansen

Som suppleant for en 1-årig periode blev Kim Jensen
valgt.
Revisor: Ole Osmundsen
Revisorsupp. Torben Jensen

Bestyrelsen ser således ud:
Formand Karin Olsen
Kasserer Maybritt Drost
Næstformand Jacob Horstmann
Morten Heide
Hanne Jespersen
Hanne Møller
Nina Olsen
Niels Christiansen
Supp. Kim Jensen

 

4.

Turneringen 2012/2013
Vi har til den kommende sæson hold i flg. Rækker:
2 Div H, 3 Div H, DS1, U18 H Landsdækkende, U16 H+D, U14 H+D,
U12 mix.
I pokalturneringen deltager:
U16 H - U18 H - U21 H

Vi har holdleder til alle hold på nær:
U16 D

Holdlederne vil fremgå af hjemmesiden sammen med træner-
ne.

Drengeholdet trænes pt af Niels Christiansen om mandagen og
Adam Christiansen og Christian Madsen om fredagen. Vi søger dog
efter en mere permanent løsning idet Niels har nok at se til.

 

5.

Opgaver der skal løses/fordeling af ansvarsområder
Lageroptælling 30/11/ Niels Christiansen samler mandskab
Fondsansøgninger m.v./Hanne Møller
Opdatering af klubmodul m.v./Maybritt Drost
Udarbejdelse af medlemskort/trænermappe/Nina Olsen
Loppemarked + evt.andre indtægtsgivende arr./Morten Heide
Opdatering af OK (benzin,el og forsikring) til hjemmeside/Karin Olsen
Uddeling af medlemskort/Hanne Jespersen

Dette punkt bliver fast på dagsordenen for fremtiden - husk at påføre
deadlines!

 

6.

Åbent hus 8/9-2012
Niels kontakter pressen.
Hanne står for indkøb.
Jacob sørger for bolde/kurve t/Nanobasket
Nina laver sedler til uddeling

 

7.

Nyt fra udvalgene
Hjemmeside: Afholdt et møde - hjemmesiden er blevet tunet
Fest: Åbent hus 8/9-2012
Økonomi: Der er udarbejdet budgetter pr.hold
Der er udarbejdet budget for SBBC totalt
Møde 29/8 m/Søren Meyer mht status på
sponsorjagten
Hanne M. har sendt ansøgninger afsted
Talent: Hanne Møller tjekker op på hvordan det går
med den arbejdsplan, der blev udleveret på
mødet i juni måned.

 

8.

All Star 2013
Vi prøver at få arrangementet til Svendborg

 

9.

Eventuelt
Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden m/
foto - ligesom vi bruger det på holdene.

 

10.

Næste møde
Tirsdag, den 18/9-2012 kl.19.00 i klublokalet i Svendborg Idrætscenter.

Referent: Karin Olsen

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk