Referat fra bestyrelsesmødet afholdt, tirsdag den 18/9-2012
1.
Godkendelse af referat fra sidste møde (23/8 samt generalforsamlingen 20/8)
Referatet blev godkendt og sendes til Webmaster
2.
Gennemgang/godkendelse af regnskab og budget samt samarbejdsaftalen
Udsat til næste møde
3.
Klubsituationen pt herunder tøj, trænere m.v.
Drenge:
Niels og Adam Christiansen samt Christian Madsen er trænere
3 div. H:
Tilgang til holdet er fin - sørg for at alle bliver meldt ind!
U18 H:
U18 øvrige oprettes til 900,- pr. halvsæson
træner og spiller med 3 div.H.
U16 H:
Mangler holdleder - Inge West vil ikke mere !
Turneringsstart for en del af holdene er 29/9
Dommerbordskursus søges afholdt.
Fuldtidstræner - mgl tilbagemelding.
Tilskud til landsholdsdeltagelse blev drøftet og vi blev enige om følgende:
Åbne samlinger er for egen regning også transportudgifter.
Vi anbefaler at der arrangeres samkørsel.
Hvis man bliver udtaget til at deltage i bruttotruppen yder SBBC
et tilskud på kr. 1.000,-.
Hvis man bliver udtaget til at deltage på det endelige landshold
yder SBBC et tilskud på kr. 1.500,-. Det vil sige at tilskud fra SBBC kan
max udgøre kr. 2.500,- pr. landsholdssæson pr. spiller.
Tilskuddet ydes kun, hvis der ikke er kontingentrestance til klubben.
4.
To do m/deadlines
All Star 2013, evt. 2 eller 3/2-2013 - afvent Jan Damgaard Svbg Idrætscenter
Ligakamp - opgaver
Kursus m/Osteopat Asger Norbomm (Hanne Møller arrangerer)
Lageroptælling 30/11 v/Stark - Niels Christiansen
5.
Nyt fra udvalgene
Fest:
afholdt åbent hus arrangement 8/9 med besøg af pressen samt
introduktion til Fitness basket med instruktører fra DGI
Økonomi:
Hanne & Preben har søgt div fonde - intet "afkast" endnu
Forventer at udsende ca 20 ansøgninger mere inden udgangen
af november.
Sponsor forløbet v/SørenMeyer - intet nyt.
Talent:
Intet nyt
Hjemmeside:
Niels tjekker op på sidste nyt v/Webmaster mfl.
Tjekker op på næste møde?
6.
Eventuelt
Jacob Horstmann er udpeget som SBBC´s repræsentant til Svendborg Rabbits A/S´s
bestyrelse.
7.
Næste møde
22. oktober 2012
Referent:
Karin