Bestyrelsesreferater

s5 logo

  • Registrer

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt, tirsdag den 18/9-2012
1.
Godkendelse af referat fra sidste møde (23/8 samt generalforsamlingen 20/8)
Referatet blev godkendt og sendes til Webmaster
2.
Gennemgang/godkendelse af regnskab og budget samt samarbejdsaftalen
Udsat til næste møde
3.
Klubsituationen pt herunder tøj, trænere m.v.
Drenge:
Niels og Adam Christiansen samt Christian Madsen er trænere
3 div. H:
Tilgang til holdet er fin - sørg for at alle bliver meldt ind!
U18 H:
U18 øvrige oprettes til 900,- pr. halvsæson
træner og spiller med 3 div.H.
U16 H:
Mangler holdleder - Inge West vil ikke mere !
Turneringsstart for en del af holdene er 29/9
Dommerbordskursus søges afholdt.
Fuldtidstræner - mgl tilbagemelding.
Tilskud til landsholdsdeltagelse blev drøftet og vi blev enige om følgende:
Åbne samlinger er for egen regning også transportudgifter.
Vi anbefaler at der arrangeres samkørsel.
Hvis man bliver udtaget til at deltage i bruttotruppen yder SBBC
et tilskud på kr. 1.000,-.
Hvis man bliver udtaget til at deltage på det endelige landshold
yder SBBC et tilskud på kr. 1.500,-. Det vil sige at tilskud fra SBBC kan
max udgøre kr. 2.500,- pr. landsholdssæson pr. spiller.
Tilskuddet ydes kun, hvis der ikke er kontingentrestance til klubben.
4.
To do m/deadlines
All Star 2013, evt. 2 eller 3/2-2013 - afvent Jan Damgaard Svbg Idrætscenter
Ligakamp - opgaver
Kursus m/Osteopat Asger Norbomm (Hanne Møller arrangerer)
Lageroptælling 30/11 v/Stark - Niels Christiansen
5.
Nyt fra udvalgene
Fest:
afholdt åbent hus arrangement 8/9 med besøg af pressen samt
introduktion til Fitness basket med instruktører fra DGI
Økonomi:
Hanne & Preben har søgt div fonde - intet "afkast" endnu
Forventer at udsende ca 20 ansøgninger mere inden udgangen
af november.
Sponsor forløbet v/SørenMeyer - intet nyt.
Talent:
Intet nyt
Hjemmeside:
Niels tjekker op på sidste nyt v/Webmaster mfl.
Tjekker op på næste møde?
6.
Eventuelt
Jacob Horstmann er udpeget som SBBC´s repræsentant til Svendborg Rabbits A/S´s
bestyrelse.
7.
Næste møde
22. oktober 2012
Referent:
Karin

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk